Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

15 mei: Monument van Troost in Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood

gepubliceerd: maandag, 26 april 2010

De derde zater­dag van de maand mei staat in het teken van her­in­ne­ring en troost. Rond de Bron kan ie­der­een foto’s, bloemen en her­in­ne­rings­te­kens neerleggen ter ge­dach­te­nis aan dier­ba­ren. Er is ook ruimte om iets neer te zetten dat oproept om stil te staan bij ander leed als ziekte, schei­ding en onmin.

Om 11.30 uur is een ge­za­men­lijk bid­den van de Rozen­krans, gevolgd door een heilige mis met zang van het Dames­koor uit Heems­kerk. Deze mis wordt geopend met het lezen van de namen uit het ge­dach­te­nis­boek. Na de heilige Mis is er gelegen­heid om een bij­zon­dere en per­soon­lijke zieken­ze­gen te ont­van­gen of te vragen.

Om 14.30 uur is een danklof, waar per­soon­lijke intenties naar voren wor­den gebracht. Een pro­ces­sie naar de Bron besluit de vie­ring. De deel­ne­mers krijgen een flesje mee met gezegend Heiloo­wa­ter als symbool van het geloof dat tranen van verdriet maakt tot tranen van hoop.

Maria is Moeder van Troost. Zo wordt ze overal ter wereld ervaren en in Heiloo door tal­lozen gezocht en gevon­den. De derde zater­dag van Mei staan we stil bij het leed dat door zoveel mensen gedragen wordt om het met elkaar en voor elkaar te erkennen, te dragen en in gebed bij God te brengen.

Vanaf de ope­ning van het park tot de slui­ting kan het monu­ment van Troost opge­bouwd en bezocht wor­den: 9.00 uur tot 17.00 uur.

Zie ook www.onzelievevrouwter­nood.nl

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose