Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

WJD-gangers de bergen in

Bezoek pater Roberto Gonzalez

gepubliceerd: woensdag, 16 januari 2019

Dins­dag 15 januari zijn we met een groep van ongeveer 40 jon­ge­ren (de groep die zon­dag aankwam) naar Cerro Plata gegaan. Een plek waar met Neder­lands geld een aantal projecten zijn gefinan­cierd.

Pater Roberto Gonzalez woont in een van deze berg­dorpjes tussen de inheemse bevol­king. Onder politie­be­ge­lei­ding wor­den we geëscor­teerd. Als eerste komen we aan bij een agra­rische land­bouw­school vernoemd naar de Neder­landse pater Piet Hulse­bosch, een kruisvaar­der van Sint-Jan (93). Hier kunnen jon­ge­ren gratis naar school. Er is een kas met groene bonen, een veld met paprika's en een drainage­sys­teem, er wordt sla ver­bouwd en er zijn bomen met Panamese krui­den. Er zijn vier Neder­lan­ders die hier elk jaar zes maan­den door­bren­gen en vrijwillig helpen. Een van die Neder­lan­ders helpt met het kippen­pro­ject. Er is een broedmachine gebouwd om eieren uit te laten broe­den, waarbij de eieren door een ingenieus systeem allemaal tege­lijk hand­ma­tig wor­den omgedraaid.

Eerst effe bakkie doen

Na dit eerste verhaal moeten we volgens Pater Roberto eerst op z'n Hollands een bakkie doen voor we ver­der kon­den. Daarna bezochten we ver­der in de bergen een aantal ge­zin­nen die onder­steund wor­den en deel­ne­men aan het kippen­pro­ject. Eigen­lijk is het heel simpel. De ge­zin­nen moeten de kippen in een hok laten opgroeien, zodat kuikentjes niet wor­den opgegeten door het wild. Elke kuiken die tot een kip uitgroeit is een maal­tijd. Het is in­druk­wek­kend om te zien hoe primi­tief deze mensen.

Roadtrip

Om de laatste twee ge­zin­nen te bezoeken moeten we de bus verlaten en overstappen op trucks. We verzamelen ons in de achterbak van de trucks om de bergen in te gaan. Het is goed vast­hou­den en een hoop gewiebel. Het doet ons denken aan een ritje in de acht­baan van­wege de stijle bergen. De natuur om ons heen is prach­tig om te zien. Al met al is het een bij­zon­dere trip.

Rust pakken

De groep die maan­dag­nacht aankwam heeft een rus­tige dag gehad. De dag werd be­gon­nen met een Eucha­ris­tie­vie­ring. Daarna werd er gezwommen in een rivier en lekker uit­gerust. Beide groepen zullen elkaar morgen­och­tend voor het eerst ont­moe­ten. Ze ver­blij­ven nu bei­den in gast­ge­zinnen in Soná. Dat betekent voor de eerste groep dat ze van een gast­ge­zin in el Marañon verhuisd zijn naar een nieuw gast­ge­zin in Soná.

Carolien Hoogen­boom


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose