Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Afscheid staffunctionaris Jongerenpastoraat

Bisdom bedankt Igno Osterhaus pr. voor jarenlange inzet

gepubliceerd: donderdag, 22 april 2010


Igno Osterhaus pr nam woens­dag afscheid van de dienst Jon­ge­ren­pas­to­raat van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. In de kring van collega's en belang­stel­len­den van buiten werd op gepaste wijze afscheid van hem geno­men: op onge­dwon­gen wijze, met humor en dank voor zijn on­ver­moei­bare inzet voor het Jon­ge­ren­pas­to­raat de afgelopen negen jaar.

On­ver­moei­baar en dienst­baar

Igno Osterhaus pr werd op 1 au­gus­tus 2001 benoemd tot pastor voor het jon­ge­ren­werk in het toen­ma­lige bisdom Haar­lem voor 0,4 fte. Samen met Kees Bleekemolen nam hij negen jaar gele­den het ini­tia­tief tot het tiener­kamp: eerst op Texel en de laatste jaren in Heiloo. Ook zette hij zich in voor de jon­ge­ren­wer­kers­oplei­ding Duc in Altum, die een aantal goede jon­ge­ren­wer­kers afleverde, waar­on­der bisdomcollega Janet Schipper.

Hulp­bis­schop Van Burg­ste­den, verant­woor­de­lijk voor jeugd en jon­ge­ren in het bisdom, kenschetste Osterhaus als "on­ver­moei­baar en dienst­baar" ten aanzien van zijn inzet voor de ac­ti­vi­teiten van het Jon­ge­ren­pas­to­raat. Collega Janet Schipper bood hem een collage aan van acht jaar tiener­kamp, waar Osterhaus zicht­baar verrast en blij mee was.

Osterhaus zal zich vanaf heden fulltime inzetten voor het pas­to­raat in de Regio Am­ster­dam Oud-West als pastoor van de H.Drieëenheid, als pastoor van de Regionale Pa­ro­chie V.V.L. en als admini­strator van de pa­ro­chie H.Maria Magdalena.

Voor meer in­for­ma­tie over het Jon­ge­ren­pas­to­raat in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam: www.jong­bis­domhaarlem.nl

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose