Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jongeren vertrekken naar Panama

Paus bij Wereldjongerendagen van 23 t/m 27 januari

gepubliceerd: vrijdag, 11 januari 2019

De eerste groep Neder­landse jon­ge­ren vertrekt zater­dag 12 januari rich­ting Panama om daar deel te nemen aan de WereldJon­ge­renDagen (WJD). In totaal gaan er 130 Neder­lan­ders naar de WJD, onder wie bis­schop-coad­ju­tor J. Hendriks en hulp­bis­schop E. de Jong van Bisdom Roermond.

De Wereld­jon­ge­ren­da­gen vormen het grootste Rooms-Katho­lie­ke jon­ge­ren­eve­ne­ment in de wereld dat om de drie jaar steeds in een ander land wordt gehou­den. Honderd­dui­zen­den jon­ge­ren uit de hele wereld komen er naar toe, onder meer voor de ont­moe­ting en de mis met paus Fran­cis­cus. Dit keer wor­den de dagen voor het eerst in januari gehou­den, met als gevolg dat de Neder­landse groep een andere samen­stel­ling heeft dan in andere jaren.

Jonge pro­fes­sio­nals

‘We gaan dit keer met jong-vol­was­se­nen naar Panama onder meer omdat het voor scholieren las­tig is om vrij te krijgen in deze periode voor zo’n verre reis’, zegt Bob Wegkamp, de project­lei­der voor de WJD vanuit Neder­land. ‘Ook het pro­gram­ma is aan­ge­past en geschikt voor jonge pro­fes­sio­nals en stu­den­ten. We sluiten met zoge­noemde pro­gram­mastreams aan bij ver­schil­lende moge­lijk­he­den tot beroeps­ma­tige ont­wik­ke­ling (bij­voor­beeld in de zorg), maar ook gericht op per­soon­lijke capaci­teiten zoals bij­voor­beeld lei­der­schap.’

Bob reist zater­dag mee met de eerste groep. Hij heeft er veel zin en kijkt er naar uit om in een bij­zon­der land de WereldJon­ge­renDagen samen met alle deel­ne­mers te beleven. ‘Na een lange tijd van voor­be­rei­ding, waarbij we elkaar als reizi­gers ook al een beetje hebben leren kennen is het nu dan zo ver. Ik ben zelf al een keer geweest voor de voor­be­rei­ding en heb toen ervaren dat de Panamezen heel gastvrij zijn. Het beloven bij­zon­dere WJD te wor­den rond het thema dat paus Fran­cis­cus, ver­wij­zend naar Maria, zelf heeft gekozen: zie de dienst­maagd des Heren; mij geschiede naar uw woord (Lucas 1, 38).’

Vlogs voor het thuisfront

Het motto voor de Neder­landse groep is ‘Discover your identity’, op zoek naar een ant­woord op de vragen: wie ben jij? Wat is je maat­schap­pe­lijke be­trok­ken­heid? En wat doet het ertoe dat je gelovig bent? Het thuisfront van de deel­ne­mers wordt onder meer op de hoogte gehou­den via een aantal vlogs die gemaakt wor­den door een groepje van vier jon­ge­ren. Uit bisdom Haar­lem-Am­ster­dam gaan Felipe en Lucas mee. Zij hebben daarvoor een trai­ning gevolgd via katho­liek­le­ven.nl, het video­ka­naal van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en op dat kanaal wor­den de vlogs ook ge­pu­bli­ceerd.

Bisdom­web­sites

Beide jon­ge­ren­wer­kers van ons bisdom gaan mee naar Panama en zullen ver­slagen en foto’s sturen die we op deze web­si­te zullen publiceren - voor zover de techniek mee­werkt. Ook Mgr. Hendriks zal onge­twij­feld updates op zijn web­si­te Arsacal.nl plaatsen. Kom regel­ma­tig terug voor het laatste nieuws!

Meer in­for­ma­tieGerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021JongerenonderzoekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose