Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mgr. dr. Jan Hendriks benoemd tot bisschop-coadjutor

Met brief van Mgr. Punt aan de parochies

gepubliceerd: zaterdag, 22 december 2018

Vandaag, zater­dag 22 de­cem­ber 2018 om 12.00 uur, is in Rome bekend gemaakt dat Paus Fran­cis­cus Mgr. dr. J.W.M. (Jan) Hendriks benoemd heeft tot bis­schop-coad­ju­tor. Mgr. Hendriks is sinds de­cem­ber 2010 hulp­bis­schop en vica­ris-generaal van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

De bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, Mgr. dr. Jos Punt, die al lan­ger worstelt met zijn ge­zond­heid, heeft dit verzoek al enige tijd gele­den aan de paus voor­ge­legd. Op 10 januari 2021 hoopt Mgr. Punt 75 jaar te wor­den en dat is de canonieke leef­tijd waarop hij zijn ont­slag aan de paus zal aanbie­den. Het bisdom is er echter nu al van verzekerd dat Mgr. Hendriks dan de nieuwe bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam zal wor­den.

Vanaf nu zal Mgr. Punt meer bestuur­lijke taken aan Mgr. Hendriks overdragen die door zijn erva­ring als hulp­bis­schop en vica­ris-generaal het bisdom zeer goed kent en alom ge­res­pec­teerd wordt.

Op vrij­dag 11 januari 2019 zal tij­dens de jaar­lijkse nieuw­jaars­re­cep­tie in het Barbizon Hotel te Am­ster­dam gelegen­heid zijn de bis­schop-coad­ju­tor te fe­li­ci­te­ren. Voor­af­gaand aan de receptie zal in de Basiliek van de H. Nicolaas te Am­ster­dam een fees­te­lij­ke Evensong plaats­vin­den, waarin de benoe­ming van Mgr. Hendriks plech­tig wordt bekrach­tigd.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose