Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Voorbereidingsweekend WJD in Bruinisse

gepubliceerd: donderdag, 29 november 2018

Afgelopen weekend kwamen er ongeveer 90 WJD-gan­gers bij elkaar in groeps­ac­com­mo­da­tie De Stoofpol­der in Bruinisse (Zeeland). Deze afgelegen plek was qua reizen al een voor­proefje van deze deel­ne­mers aan de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) in Panama, die in januari 2019 plaats zullen vin­den. Tijdens het voor­be­rei­dings­week­end op de (WJD) hebben de pelgrims kennis gemaakt met elkaar, de Panamese cultuur en de Spaanse taal.

Kennis­ma­king

Er is deze WJD-editie gekozen voor een nationale reis vanuit Neder­land. Dat houdt in dat jon­ge­ren van de ver­schil­lende bis­dom­men samen op reis gaan. Net als bij alle WJD-reizen is er een voor­be­rei­dings­mo­ment. Voor deze reis was daarvoor een heel weekend inge­pland zodat de jon­ge­ren uit ver­schil­lende bis­dom­men elkaar goed kon­den leren kennen. Echter was het niet alleen zin­vol voor de contacten over bisdomgrenzen heen, ook binnen bisdom Haar­lem-Am­ster­dam viel er veel kennis te maken. Vanuit bisdom Haar­lem-Am­ster­dam gaan 17 jon­ge­ren mee op reis, die het geloof graag beter leren kennen en uitkijken naar een mooie erva­ring in Midden-Amerika. Zowel jong gelo­vi­gen als jon­ge­ren die ver­trouwt zijn met ons geloof maken deel uit van de groep, wat maakt dat er veel van elkaar geleerd kan wor­den.

Work­shops

Zater­dag­och­tend zijn er twee work­shops gevolgd door de aanwe­zige jon­ge­ren. Bij de ene work­shop werd er Spaans aangeleerd door de Colombiaanse pries­ter Mauricio Menesses. In de andere work­shop kregen de jon­ge­ren een Neder­landse dans aangeleerd om in Panama te laten zien. Tijdens het voor­pro­gramma in Panama zal er een soort lan­denfestival zijn, waar elk land iets van zich­zelf mag laten zien. De jon­ge­ren leer­den daarom een soort Hollandse polka aan om in Panama hope­lijk niet voor schut te staan.

Streams

Zater­dag­mid­dag was er tijd voor de streams. Een stream is een ver­die­pend keuze­pro­gramma die aansluit op de in­te­res­se van de young pro­fes­sio­nals. Bij het aanmel­den hebben jon­ge­ren een stream gekozen. Tijdens de reis zijn er meer­der stream­mo­menten waarin de jon­ge­ren tijd nemen voor de extra ver­die­ping waar ze voor gekozen hebben. Er zijn ver­schil­lende streams die zich richten op een professie zoals de zorg of lei­der­schap, bij andere streams is er de moge­lijk­heid om je te ver­die­pen in de katho­lie­ke leer zoals de theo­lo­giestream en de Twit­te­ren met God-stream. In de vijfde stream genaamd Ontdek jezelf! wordt stil­ge­staan bij de eigen per­soon­lijk­heid.

Verder was er zater­dag­avond een bij­zon­dere gebeds­avond, werd de Mis gevierd en kregen de jon­ge­ren ver­dere in­for­ma­tie over de reis. We willen u vragen voor de jon­ge­ren en de Wereld­jon­ge­ren­da­gen te bid­den!

Video

Foto­se­rie

Foto­graaf Ramon Mangold, die ook naar Panama mee zal gaan, maakte on­der­staan­de foto­se­rie.Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde levenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose