Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Thomas Quartier spreekt over het monnik zijn

Zaterdag 24 november - 14.00 uur - Abdij van Egmond

gepubliceerd: vrijdag, 23 november 2018

Onderweg naar Kerstmis 2018Thomas Quar­tier, monnik van de Wil­li­brordus­ab­dij in Doetinchem zal zater­dag­avond 24 no­vem­ber om 14.00 uur een lezing ver­zorgen in de Abdij van Egmond. De titel van de lezing is dezelfde als die van zijn boek: ‘Heilige woede, monnik zijn, een radicale keuze’.

Heilige woede

Thomas Quar­tier laat in zijn boek de weg naar het monnikenleven zien. Een rauwe en eer­lijke poging om zich­zelf te laten zien zoals hij is: een passionele God­zoeker in een ontdek­kings­tocht door het con­tem­pla­tieve land­schap. De weg naar het monnikenleven is een boeiende tocht.

Onderweg naar Kerst­mis 2018

De lezing is onder­deel van een serie lezingen en work­shops geor­ga­ni­seerd door de Abdij­win­kel van Egmond die al in sep­tem­ber is be­gon­nen. De volgende lezingen staan nog op het pro­gram­ma:

datum spreker titel
zater­dag 24 no­vem­ber
Thomas Quar­tier
Heilige woede, monnik zijn, een radicale keuze
zater­dag 1 de­cem­ber Jim Forest Spirituality of Thomas Merton and Dorothy Day
zater­dag 15 de­cem­ber Jean Jacques Suurmond God zijn

Details

locatie: Abdij van Egmond, Venne­wa­tersweg 27a, Egmond-Binnen
kosten: € 10 per persoon
organi­sa­tie: Abdij­win­kel van Egmond
info: (072) 50 62 786
boeken@abdij­kaarsen.nl
aanmel­den: via de web­si­te www.abdij­vanegmond.nl
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose