Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Nuntius op bezoek in Heiloo

Maciej Grądzki en Bert Glorie zetten stap naar wijding

gepubliceerd: maandag, 5 november 2018

Pauselijk Nuntius, aarts­bis­schop Aldo Cavalli was maandag 5 november op bezoek in Heiloo waar twee priester­stu­denten een belangrijke stap zetten: Bert Glorie werd onder de kandidaten voor het priester­schap opgenomen (‘admissio’), Maciej Grądzki legde de geloofsbelijdenis en eed van trouw af ter voor­be­rei­ding op de diaken­wijding die op 17 november in Heiloo zal plaatsvinden (om 12.00 uur).

Rondleiding

Na aankomst kreeg de Nuntius van rector Jeroen de Wit een rondleiding over het bedevaartterrein. De Nuntius heeft lang gebeden in de kleine kapel en was onder de indruk van de muur­schilderingen. Ook heeft hij water uit de bron gedronken, die zich voor de kleine kapel bevindt.

Lezing over de rol van een Nuntius

Terug in het Juliana­klooster waar het seminarie is gevestigd, was iedereen in de grote zaal (Engelenzaal) verzameld waar de Apos­to­lisch Nuntius een lezing gaf over de rol van een Nuntius in historisch perspectief, over de ont­wik­ke­ling van het paus­schap van de opvolger van Petrus door de eeuwen heen, waarbij meer dan duizend jaar de pausen niet alleen geestelijk leiders waren maar ook een kerkelijke staat bestuurden; ook sprak hij over de uitdagingen van deze tijd van secularisatie, met name over de nieuwe evangelisatie.

Eucha­ris­tie­viering

Na een korte pauze begon de Eucha­ris­tie­viering waarin mgr. Jozef Punt hoofd­cele­brant was en de Admissio verleende aan Bert Glorie en waarin hij de geloofsbelijdenis en eed van trouw van Maciej aanvaardde. Voor Maciej was dit echt de laatste stap voor zijn diaken­wijding over twaalf dagen. Voor Bert is deze stap ook heel bijzonder, zeker ook omdat hij blind geboren is en de aanvaarding van Bert Glorie als kandidaat een bevestiging is dat hij ondanks deze beperking prima kan werken in de parochies, zo is wel gebleken. Van harte wensen we hen beiden proficiat met deze dag!

Feestelijke afsluiting

Na de Mis was er een goed verzorgde maaltijd met alle aanwezigen in de Engelenzaal, waarbij priester­stu­denten voor de bediening zorgden of ook muziek lieten horen. We konden constateren dat de huidige lichting Redemptoris Mater-seminaristen weer heel muzikaal is!

De seminaristen gaan nog even door met feestelijke dagen: op 6 november wordt de dies gevierd en op 7 november is er een landelijke impulsdag voor roepingen in Utrecht.

(de foto's zijn o.a. van Eric Venneker)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose