Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Inspirerende vrijwilligersdag

Grote belangstelling op de mooiste dag van het jaar

gepubliceerd: zaterdag, 13 oktober 2018

Op de datum van het Zonne­won­der van Fatima, 13 ok­to­ber, beant­woord­den vele vrij­wil­li­gers van ons bisdom op de uit­no­di­ging voor een in­spi­ra­tie­dag bij Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo.

De vrij­wil­li­gers luister­den naar een en­thou­siaste en prak­tische pre­sen­ta­tie van Leo Fijen die, van­wege de grote opkomst, werd ver­plaatst naar de bede­vaart­ka­pel. Daarna vond daar tevens de Eucha­ris­tie­vie­ring plaats. Gesterkt door een goed ver­zorgde lunch kon ’s mid­dags twee keer gekozen wor­den uit een tiental work­shops.

Mgr. Hendriks heeft al op zijn web­si­te een ver­slag en de homilie geplaatst:

(foto’s: Wim Koopman)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose