Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Extra collecte voor Sulawesi

Bisschoppenconferentie vraagt parochies te collecteren

gepubliceerd: donderdag, 11 oktober 2018
mensen slapen op straat vanwege diverse naschokken
mensen slapen op straat vanwege diverse naschokken
De zusters bereiden voedsel voor de de daklozen
De zusters bereiden voedsel voor de de daklozen

De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie roept via de bis­dom­men pa­ro­chies op om zon­dag 14 ok­to­ber een extra collecte te hou­den voor Sulawesi, Indonesië. De opbrengst is bestemd voor directe noodhulp die door de ter plekke wonende zusters FDNSC (dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart) wordt gegeven aan de bevol­king van Palu.

De actie wordt onder­steund door de Stich­ting Bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie die recht­streeks contact onderhoudt met de zusters. Palu is een provincie­plaats op Sulawesi die zeer zwaar is getroffen door de recente aardbeving en de daarop volgende tsunami. De zusters vangen daar onder meer dakloze mensen op en delen voedselpakketten uit.

On­voor­stel­bare schade

De schade op Sulawesi is on­voor­stel­baar. Ruim twee­dui­zend mensen overleef­den de ramp niet, duizen­den raakten gewond en tien­dui­zen­den wer­den dakloos. Nog steeds zijn duizen­den mensen vermist – er is nog nau­we­lijks hoop dat zij het verschrikke­lijke natuur­ge­weld overleef­den.

De Neder­landse bis­schop­pen leven mee met de bewoners van Sulawesi. De grote men­se­lijke nood en de enorme schade doen een dringend beroep op hulp. De bis­schop­pen vragen dan ook om te bid­den en te geven voor de slacht­of­fers van deze ramp.

Opbrengst collecte

De opbrengsten van de collecte, maar ook par­ti­cu­liere giften, kunnen wor­den overgemaakt op reke­ning­num­mer:

  • NL38 INGB 0002 0105 34
    ten name van St. Bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie, Den Haag
    onder vermel­ding van ‘Sulawesi’.

Direct doneren via de website van de Bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie kan na­tuur­lijk ook:

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose