Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Nationale jongerencollecte

Weekend 17 en 18 november

gepubliceerd: woensdag, 10 oktober 2018

Ieder jaar houdt de Rooms Katholieke Kerk in Nederland in het derde weekend van november de nationale jon­ge­ren­col­lecte. In het weekend van 17 en 18 november 2018 is het weer zover. Dan wordt er in heel Nederland gecollecteerd voor landelijke jon­ge­ren­pro­jecten én voor het jon­ge­ren­werk in het eigen bisdom.

Bisdom­bede­vaarten en tienerkampen

Voor de ont­wik­ke­ling, voortgang en toekomst van jon­ge­ren­pro­jecten in het bisdom en op nationaal niveau is brede financiële steun noodzakelijk. Kansrijke voorbeelden in ons bisdom zijn de bisdom­bede­vaarten naar Rome en Assisi, maar ook de tienerkampen in Heiloo. Door deze activiteiten voelen jongeren zich gesterkt in hun geloof.

Wereld­jonge­ren­dagen

Een kansrijk voorbeeld op hoger niveau zijn de Wereld­jonge­ren­dagen (WJD) die eens in de twee à drie jaar plaatsvinden. De ervaring om er als jongere niet alleen voor te staan, maar deel uit te maken van een wereldkerk zorgt iedere editie van de WJD voor enthousiasme, verdieping en waardevolle ontmoetingen. In januari 2019 vindt de WJD plaats in Panama. Tijdens de voor­be­rei­dende activiteiten, vormings­weekenden en keuze­pro­gramma’s worden gelegenheden gecreëerd waarbij jongeren een relatie opbouwen met Jezus Christus.

Oproep

De bisschop vindt het belangrijk dat katholieke jongeren elkaar in een groter verband kunnen ontmoeten dan alleen in hun eigen parochie. In ons bisdom worden daarom tienerkampen, bisdom­bede­vaarten, kerstdiners, de wereld­jonge­ren­dag op palm­zondag, een verdiepend klooster­weekend en tal van andere activiteiten gehouden.

Financiële steun

Er is geld nodig om al deze activiteiten te kunnen organiseren. Uw financiële steun is daarvoor noodzakelijk, maar betekent ook een morele steun in de rug. Katholieke jongeren­acti­vi­teiten laten de continuïteit van de Kerk zien. Dankzij uw gift en aandacht voor de jon­ge­ren­col­lecte kunnen we samen het geloof doorgeven aan een volgende generatie.

De opbrengst van de Jon­ge­ren­col­lecte kan worden overgemaakt naar rekeningnummer:

  • NL11 INGB 0002 7844 98
    t.n.v. ‘Secretariaat RK Kerk­ge­noot­schap’ te Utrecht
    o.v.v. ‘Jon­ge­ren­col­lecte’.


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 25 september 2019Bisschoppen organiseren jongerenbedevaart Rome
vrijdag, 20 september 2019The Missionary School is begonnen!
donderdag, 5 september 2019Jongerenplatform zoekt versterking
dinsdag, 27 augustus 2019The Missionary School van start!
woensdag, 26 juni 2019Thema WJD 2022 bekendgemaakt Video
woensdag, 22 mei 2019Tienerkamp BreakOut
woensdag, 15 mei 2019Verslag Laudato sií -avonden
maandag, 29 april 2019Website Themissionaryschool.nl
donderdag, 25 april 2019Generation start-up
woensdag, 17 april 2019Wereldjongerendag Heemskerk
dinsdag, 26 maart 2019Jongerenavonden encycliek Laudato Sií
maandag, 11 maart 2019The Missionary School
vrijdag, 8 maart 2019The Missionary School
donderdag, 7 maart 2019Wat leer jij in The Missionary School?
woensdag, 6 maart 2019Netwerkende jongeren
woensdag, 6 maart 2019The Missionary School
dinsdag, 5 maart 2019Tienerkamp BreakOut
maandag, 4 maart 2019The Missionary School
zaterdag, 2 maart 2019WJD Vlog #2 Locals of Panama Video
vrijdag, 1 maart 2019Informatieavond The Missionary SchoolBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose