Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Netwerkbijeenkomst - Maak doodswens van jongeren bespreekbaar

Zaterdag 10 november - 10.30 uur - Duivendrecht

gepubliceerd: dinsdag, 9 oktober 2018

Het jon­ge­ren­pas­to­raat nodigt u uit voor een net­werk­bij­een­komst op zater­dag 10 no­vem­ber 2018 met het thema: ‘Maak doodswens van jon­ge­ren bespreek­baar’. Annelies van Pelt, werk­zaam bij GGZ De Hoop, is de hoofd­spreker.

Alle pas­to­raal­werken­den, vrij­wil­li­gers en geïn­te­res­seer­den in het werken met jon­ge­ren binnen en rond de kerk zijn uit­ge­no­digd voor deze mid­dag die plaats­vindt in de pastorie van de St. Urbanus kerk te Dui­ven­drecht.

Actueel thema

Eenzaam­heid, depressies en doodswensen zijn een groeiend probleem onder jon­ge­ren. Annelies van Pelt komt als kinder- en jeugdpsy­cho­loog binnen de chris­te­lijke GGZ tieners en jon­ge­ren tegen die een doodswens hebben. Ze zal aan de hand van cijfers op dit gebied een beeld schetsen over welke groep jon­ge­ren dit gaat. Ook zal ze de vraag be­ant­woor­den hoe deze groep herkent kan wor­den, maar vooral hoe je hier als jon­ge­ren­wer­ker in de context van een jon­ge­ren­groep mee om zou moeten gaan. De mid­dag wordt op een prak­tische manier af­ge­slo­ten door meteen te oefenen met hoe te reageren op een jongere met een doodswens.

13 reasons why

Annelies van Pelt zal tij­dens haar pre­sen­ta­tie een aantal frag­menten uit de serie ’13 reasons why’ zien. Deze serie gaat over een tienermeisje wat zelfmoord heeft gepleegd en 13 personen daarvan de schuld geeft. De serie is veel in het nieuws geweest, omdat veel tieners de serie bekeken en er de vraag was of deze serie tot zelfmoord aanzet.

Ma­te­ri­alen en ont­wik­ke­lingen

Tijdens de bij­een­komst maken we ook de laatste ont­wik­ke­lingen bekend rond het tiener- en jon­ge­ren­werk in ons bisdom. We presen­te­ren een aantal ma­te­ri­alen die moge­lijk bruik­baar zijn voor jouw tiener- of jon­ge­ren­groep in uw pa­ro­chie.

Wat zijn de net­werk­bij­een­komsten?

Twee tot drie keer per jaar or­ga­ni­seert het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een in­for­mele net­werk­bij­een­komst voor haar contact­personen in het jon­ge­ren­werk. Sommige personen hebben al ja­ren­lan­ge erva­ring, anderen zou­den graag in de toe­komst met jon­ge­ren willen werken. De één werkt met groepen, de ander meer op in­di­vi­duele basis. De erva­ring is dat deze verschei­den­heid vaak veel in­spi­ra­tie geeft. Het is een gelegen­heid om andere ‘collega’s’ te ontmoeten, erva­ringen en ideeën uit te wisselen, ver­die­ping te zoeken en geïn­for­meerd te wor­den.

We sluiten de mid­dag af met een borrel.

Prak­tische in­for­ma­tie

datum: zater­dag 10 no­vem­ber 2018
tijd: van 10.30 tot 14.00 uur
adres: St. Urbanus­kerk (pastorie)
Rijks­straatweg 230
Dui­ven­drecht
Bereik­baar­heid: Vrij parkeren voor de kerk of 5 minuten lopen vanaf trein­sta­tion Dui­ven­drecht
Opgeven: Vóór 6 no­vem­ber via mjansen@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose