Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bouw met enthousiasme een betere wereld

Jongerensynode van start

gepubliceerd: vrijdag, 5 oktober 2018
foto: Videoframe Katholiekleven.nl
Bouw met enthousiasme een betere wereld

De bis­schop­pen­synode over de jon­ge­ren is samen op weg gaan van bis­schop­pen en jon­ge­ren, zo stelt paus Fran­cis­cus bij de ope­ning. Hij onder­streept hoe be­lang­rijk het is om naar elkaar te luis­te­ren en vrij­moe­dig met elkaar te spreken. De paus spoort de deel­ne­mers aan tot hoop, omdat zoals hij zegt ‘hoop ons uitdaagt en in bewe­ging brengt’.

Op woens­dag 3 ok­to­ber opende paus Fran­cis­cus in Rome de bis­schop­pen­synode over jon­ge­ren, het geloof en de onder­schei­ding van de roe­ping. De paus vierde de eucha­ris­tie op het Sint Pieters­plein samen met de ruim 300 deel­ne­mers, onder wie 36 jon­ge­ren. De bis­schop­pen­synode duurt de hele maand ok­to­ber en voor Neder­land is mgr. De Jong, hulp­bis­schop van bisdom Roermond af­ge­vaar­digd.

Verbon­den met de synode

Jon­ge­ren­wer­kers van Neder­landse bis­dom­men nodigen ie­der­een uit om mee te bid­den voor deze bis­schop­pen­synode. Dat kan ook ge­za­men­lijk op zater­dag 20 ok­to­ber in Den Haag.

Samen met de synode­va­ders en de Neder­landse jon­ge­ren die op deze dag de Wereld­jon­ge­ren­da­gen voor­be­rei­den, willen we de kans grijpen om met elkaar ons geloof in Christus te beves­tigen. Vanaf 10.00 uur ben je welkom in de kapel van de Heilige Antonius van Padua in Den Haag waar we samen met mgr. Hendriks en mgr. Mutsaers eucha­ris­tie vieren.

Aan­slui­tend hierop volgt een ge­za­men­lijke lunch en is er een mid­dag­pro­gramma met work­shops. Ook wordt er contact gelegd met mgr. De Jong die op dit moment namens de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie aan de synode deelneemt. Het pro­gram­ma ein­digt om 16.00 uur.

wat: Bij­een­komst voor de jon­ge­ren­synode
voor wie: Jon­ge­ren uit alle bis­dom­men
waar: Kapel van de Heilige Antonius van Padua, Fluwelen Burgwal 45, Den Haag en het tweede deel van het pro­gram­ma vindt plaats op het Zandvliet­col­lege (Bezui­denhoutseweg 157, Den Haag). N.b.: Op de Kon. Marialaan en het wijkje tegen­over het Zandvliet­col­lege kun je op zater­dag gratis parkeren. Ook geen par­keerschrijf nodig.
wanneer: Zater­dag 20 ok­to­ber van 10.00 tot 16.00 uur
kosten: Toegang is gratis. Voor een be­schei­den lunch wordt gezorgd.
aanmel­den: In ver­band met de lunch, graag opgeven via info@jongkatho­liek.nl
Ook voor vragen kun je via dit e-mail adres contact opnemen

Video

Katho­liek­le­ven.nl heeft een korte video samen­ge­steld van de ope­ning:Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap WereldjongerendagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose