Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Paus Franciscus: Bid dagelijks de Rozenkrans

In de maand oktober

gepubliceerd: maandag, 1 oktober 2018
foto: Vaticannews.va
Paus Franciscus: Bid dagelijks de Rozenkrans

Paus Fran­cis­cus heeft alle katho­lie­ken gevraagd elke dag in de maand okto­ber de Rozen­krans te bidden en Maria en de aartsengel Michaël te vragen om bescher­ming van de kerk in deze periode van gees­te­lij­ke onrust.

Deze oproep verscheen in een ver­kla­ring die 29 sep­tem­ber werd uit­ge­bracht door het Vaticaan. “De Russische mystici en de grote heiligen van alle tradities adviseerden, op momenten van spi­ri­tu­ele turbulentie, om te schuilen onder de mantel van de Heilige Moeder Gods”.

De ver­kla­ring moedigde ook het gebed van Sub Tuum Prae­si­dium aan:

Onder de mantel van Maria

Onder Uw bescher­ming vluchten wij,
Heilige Moeder van God;
versmaad onze gebeden niet in onze nood
maar verlos ons altijd van alle gevaren,
o, glorierijke en gezegende Maagd.

De paus noemde niet de “spi­ri­tu­ele turbulentie” waar­naar hij verwees, maar zei wel dat gebed de kerk kon helpen “meer bewust te worden van de fouten, de fouten en de misstanden gepleegd in het heden en in het verleden.”

Aartsengel Michaël

Paus Fran­cis­cus moedigde ook aan dat katho­lie­ken de Rozen­krans beëindigen met het gebed tot de aartsengel Michaël:

Heilige Aartsengel Michaël,
Verdedig ons in de strijd.
Wees onze bescher­ming tegen de boos­heid
en de listen van de duivel.
Wij smeken ootmoedig
dat God hem Zijn macht doe gevoelen.
En gij, vorst van de hemelse legerscharen,
drijf Satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen
over de wereld rondgaan,
door de god­de­lijke kracht
in de hel terug.
Amen.

Rozen­krans voor de vrede

Zondag 7 okto­ber is tevens de aangewezen dag om de Rozen­krans te bidden voor de Vrede. De Neder­landse bis­schop­pen willen in het jaar 2018 samen met alle katho­lie­ken elke maand op een speciale dag de rozen­krans bidden met als intentie de vrede in de wereld. In okto­ber is dat op 7 okto­ber - Ge­dach­te­nis van de Heilige Maagd Maria van de Rozen­krans.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose