Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Veertig jaar Priesterzaterdag

Zaterdag 3 november - 11.00 uur - O.L. Vrouw ter Nood, Heiloo

gepubliceerd: woensdag, 10 oktober 2018

Iedere eerste zaterdag van de maand reizen enkele honderden personen naar het Maria­hei­lig­dom van Heiloo voor de eerste zaterdag of priester­zaterdag. Er wordt dan gebeden voor priesterroepingen. Begin december is het veertig jaar geleden dat hiermee gestart is. Al die tijd onder de bezielende leiding van Arnold Leeman.

In de kerkelijk roerige jaren zeventig, vóór de tijd van de polarisatie van de jaren tachtig, begint een kleine groep iedere zaterdag in Heiloo te bidden voor priesterroepingen. Arnold Leeman: “De jaren zeventig waren voor de Kerk van Nederland jaren van verval. Tientallen priesters traden uit en er waren maar weinig priesterroepingen. Pastoor Gerard Meershoek van de Surinaamse gemeen­schap in Amsterdam onderstreepte het belang van het bidden voor priesterroepingen.

De eerste keer, 2 december 1978, waren er een twaalf personen, vooral uit Amsterdam, in de genadekapel van Onze Lieve Vrouw ter Nood, zoals het heiligdom heet. Zo zijn we begonnen. Later is dit aantal gegroeid naar enkele honderden deelnemers en nu komen er iedere maand tussen de honderdvijftig en tweehonderd naar priester­zaterdag.

In de hoogtijdagen kwamen de mensen uit het hele land. Nu komen ze vooral uit ons bisdom. De eerste acht jaren kerkten we in de genadekapel maar vanwege de groeiende belang­stel­ling voor deze maandelijkse dag zijn we toen uitgeweken naar de grotere bedevaartkapel. In de beginjaren was de leiding van het heiligdom niet helemaal enthousiast over dit initiatief. Ze vonden ons soms maar een raar en ouderwets clubje. En zie, nu is zelfs onze priester­oplei­ding gevestigd op het heiligdom.”

Het vieren van eerste zaterdag is verbonden aan een verzoek van Onze Lieve Vrouw, gedaan aan de drie zienertjes van Fatima tijdens de verschijningen in 1917 en nadrukkelijk herhaald aan Lucia op 10 december 1925. Het programma is steeds hetzelfde. Er is gelegenheid om te biechten, samen de rozenkrans te bidden en de eucha­ris­tie te vieren. De dag sluit af met een plechtig lof. “In de loop van de tijd beschikken we over een bestand van biechtvaders, die met regelmaat aanwezig zijn. Dat was veertig jaar geleden wel anders, want zelfs de priesters zeiden toen dat het afgeschaft was.

We vragen veelal de jongere priesters van het bisdom om de eucha­ris­tie te vieren. Want voor hen hebben we natuurlijk gebeden!”

Extra trein

In de jaren negentig kwam er een speciale tussenstop van de trein nabij het heiligdom. Leeman: “We maakten met de Nederlandse Spoorwegen een afspraak dat op de eerste zaterdag de trein naar Alkmaar een stop zou maken bij het perronnetje nabij het heiligdom, wat er overigens al sinds 1918 is. Nu gaat er een speciale bus, want het perron is gammel.

Wat voor ons een verbetering was, was de komst van het Oesdom. Vroeger waren er tegenover het heiligdom cafeetjes, zoals ’t Putje van Wil­li­brord of verderop Kwartje koffie. Toen die sloten konden onze pelgrims nergens heen. Nu is er het prachtige Oesdom voor koffie of versnaperingen en het winkeltje.”

Blijven bidden

Veertig jaar geleden was het animo om priester te worden niet groot, maar anno 2018 staat het priester­schap zelfs onder verdenking. De laatste weken en maanden was er wereldwijd wederom een hele stroom aan negatieve berichtgeving. Leeman: “En toch moeten we blijven bidden om roepingen. Roepingen tot het priester­schap en het religieuze leven. Maar we bidden ook om behoud van roepingen. Ik hoor vaak dat priesters dat ook waarderen. Zij hebben het vaak moeilijk in hun parochies.

We hebben in de Kerk priesters hard nodig. En als ik hoor dat er dit jaar in heel Nederland geen kandidaten zijn, zeg ik: nog harder bidden. Opvallend is wel dat in de kloosters juist meer toetredingen zijn. Ik zie dat in mijn eigen omgeving. Kortom, er is altijd reden tot hoop en bidden. Een priester van dit bisdom zei eens tegen mij: misschien is jullie bidden wel de reden van mijn roeping en het behoud van mijn roeping. Daar doen we deze eerste zaterdag voor.”

Zaterdag 3 november met Kardinaal Eijk

Op zaterdag 3 november wordt bij het veertigjarig jubileum stilgestaan met een feestelijke pontificale Hoogmis met kardinaal Wim Eijk. Op deze eerste zaterdag wordt het normale programma gevolgd.

Programma

Iedere eerste zaterdag van de maand is het Priester­zaterdag op het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood.

11.00 uur Biecht­gele­gen­heid
11.30 uur Rozenkransgebed
12.00 uur Eucha­ris­tie­viering
13.00 uur Pauze
14.15 uur Stille aanbidding
15.00 uur Lof

Er vertrekt een speciale bus om 11.10 uur van station Castricum naar het heiligdom en om 16.00 uur van het heiligdom naar het station.

foto: Wim Koopman
Onze Lieve Vrouw ter Nood, HeilooBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose