Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Reis naar IsraŽl volgeboekt

gepubliceerd: maandag, 24 september 2018

De reis vanuit ons bisdom naar het Heilig Land van 13 tot 20 no­vem­ber is volge­boekt. De groep be­staat uit 58 pelgrims uit alle delen van ons bisdom.

Zij zullen elkaar voor het eerst ont­moe­ten op vrij­dag 9 no­vem­ber tij­dens een start­bij­een­komst. Deze wordt ’s mid­dags gehou­den in de pa­ro­chie­zaal van de Titus Brandsma­paro­chie in Am­stel­veen. Half ok­to­ber ont­van­gen de deel­nemers hier­voor een per­soon­lijke uit­no­di­ging.

Neder­landse dagen ‘shalom/salam’

Deze reis is onder­deel van de Neder­landse Dagen, waarbij tussen de 500 à 600 Neder­lan­ders samen­ko­men op de Berg van de Zalig­spre­kingen (bij het Meer van Galilea), in de Basiliek van de Aan­kon­di­ging in Nazareth, aan de oevers van de Jordaan waar Jezus gedoopt werd, en bij een eucha­ris­tie­vie­ring bij de Geboorte­kerk in Beth­le­hem. Het thema voor deze reis is shalom, He­breeuws voor ‘vrede’, salam in het Arabisch.

Toch in­te­res­se?

Er wor­den door andere bis­dom­men en pa­ro­chies ook reizen aan­ge­bo­den in dezelfde periode.
In­for­meer u bij de VNB-reis­orga­ni­sa­tie.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose