Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Twintigste sterfdag Mgr. Henricus Bomers

19 april 1936 - 12 september 1998

gepubliceerd: maandag, 10 september 2018
Twintigste sterfdag Mgr. Henricus Bomers

Op 12 september 2018 is het twintig jaar geleden dat Mgr. Henricus Bomers plotseling overleed. Hij was bisschop in een roerige tijd. Hij trad in 1983 aan als bisschop van Haarlem, na zestien jaar in Ethiopië te hebben gewerkt, het laatst als apos­to­lisch vicaris van Nekemte.

Veertig jaar geleden – in 1978 - werd hij door kardinaal Alfrink tot bisschop gewijd.

Het plotselinge overlijden van Mgr. Bomers was destijds een grote schok. Nog maar kort terug van een zware missiereis, werd hij op 62 jarige leeftijd getroffen door een fatale hartaanval tijdens een wandeling naar de postbus. Diezelfde avond zou hij een diaken hebben gewijd, een wijding die door Mgr. Punt, zijn toenmalige hulp­bis­schop en vicaris-generaal, moest worden overgenomen.

Het waren de jaren van polarisatie in de katholieke kerk­ge­meen­schap en dat leidde soms tot heftige discussies. Een jaar voor zijn overlijden had Mgr. Bomers samen met Mgr. Punt het seminarie in Vogelenzang opgericht dat een integratie mogelijk maakte van de diocesane priester­oplei­ding en het al eerder gevestigde missionair diocesaan centrum Redemptoris Mater. Sindsdien zijn er 56 priesters en 52 permanente diakens gewijd.

Op 19 september was de uitvaart van Mgr. Bomers in de volle Haarlemse Kathedraal. Kardinaal Simonis was de hoofd­cele­brant en Mgr. Punt verzorgde een indruk­wek­kende homilie. Priester broer Frans Bomers hield aan het einde van de viering een prachtig in memoriam, waarna de bisschop werd bijgezet in de bisschoppelijke grafkelder te Overveen.

Velen herinneren zich de geloofsmoed van Mgr. Bomers en vrijmoedig getuigenis, over­een­komstig zijn wapenspreuk: ‘Het woord van God laat zich niet in boeien slaan’ (‘Verbum Dei non est alligatum’). Hij was een moedig verkondiger en getuigende bisschop met een charisma dat door velen herkend werd. Moge Hij bij de Heer een voorspreker zijn!

Op zondag 16 september zal Mgr. Bomers bijzonder herdacht worden tijdens de eucha­ris­tie­viering in de St. Bavo Kathedraal aan de Leidsevaart. Op 15 september is het ook twintig jaar geleden dat Mgr. Punt de leiding kreeg over het bisdom, eerst als apos­to­lisch admini­strator en later als diocesaan bisschop. Mgr. Punt is volgend jaar 40 jaar priester en in 2020 vijfentwintig jaar bisschop.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose