Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bezoek uit India

Pastoor George Paimpillil 25 jaar priester

gepubliceerd: zondag, 9 september 2018

Bis­schop Remigius Inchananiyil was samen met kar­di­naal Adrianus Simonis, Mgr. Jozef Punt en Mgr. Jan Hendriks aanwe­zig bij het zilveren pries­ter­feest van pastoor dr. George Paimpillil dat op zon­dag 9 sep­tem­ber werd gevierd. De Indiase bis­schop is in Europa om er de pries­ters en zusters uit zijn bisdom te bezoeken.

Kar­di­naal Simonis was als aarts­bis­schop van Utrecht verant­woor­de­lijk geweest voor de komst van pastoor George naar Neder­land. Het was daarom voor de jubila­ris bij­zon­der dat de kar­di­naal aanwe­zig kon zijn bij dit jubileum en de preek bij de Eucha­ris­tie­vie­ring in Driehuis kon ver­zorgen. Bis­schop Remigius is de eigen bis­schop van de jubilerende pastoor.

De rondreis die hij door Europa maakt om de pries­ters en zusters uit zijn bisdom te bezoeken, maakte het moge­lijk dat hij op deze fees­te­lij­ke dag aanwe­zig was. Ook Mgr. Punt en Mgr. Hendriks kwamen langs om de pastoor fe­li­ci­te­ren, die al vele jaren in ons bisdom werk­zaam is en die momen­teel pastoor is van de samen­wer­kende pa­ro­chies van Haar­lem Noord (Maria­kerk en H. Adalbertus), Santpoort-Noord, IJmui­den en Driehuis.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose