Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vijftig jaar Duits vakantiepastoraat op Texel

Weekend 4-5 Augustus - jubileumvieringen

gepubliceerd: dinsdag, 31 juli 2018

Al vijf­tig jaar voorziet het Duitse bisdom Essen in pas­to­rale zorg tij­dens de grote vakantie op ons meest weste­lijke wad­deneiland, Texel. In het weekend van 4 en 5 au­gus­tus wordt hier fees­te­lijk bij stil­ge­staan. Zowel Mgr. Franz Overbeck van Essen alsook Mgr. Hendriks zullen hierbij aanwe­zig zijn.

Bistum Essen - Touristenseelsorge

Zon, zee, strand... een paar ingrediënten voor een vakantie­ge­voel. Voor veel mensen begint dat op de veer­boot naar het noor­de­lijkste deel van ons bisdom, het eiland Texel. Ook onze oosterburen weten deze vakantie­plek al jaren te vin­den. En sinds de zomer van 1968 is het bisdom Essen uit het Duitse Ruhr­ge­bied iedere zomer met pries­ters en vrij­wil­li­gers op Texel aanwe­zig.

De Duitse pries­ter Maximilian Strozyk (31) is deze zomer weer drie weken lang vakantiepastor op Texel: “Iedere zomer zijn we negen weken present op Texel. We staan met onze cara­van op een cam­ping bij De Koog, vlak bij het strand en de kerk. Je kunt ‘m niet missen. Met drie teams van vier personen, een pries­ter en drie vrij­wil­li­gers, bemensen wij dit vakantie­pas­to­raat een zomer lang.”

Dat er behoefte aan is – en dat al vijf­tig jaar – blijkt uit de in­te­res­se, want op zon­dag­mor­gen zit de kerk stamp­vol. Zo’n vier­hon­derd Duitse toe­risten zitten en staan in de kerk om samen te vieren. Ze vieren vakantie en hun geloof

Het Duitse Texel Seelsorge vakantie­pas­to­raat biedt nog meer voor de ziel. Zo zijn er naast de kerk­diensten ook allerlei andere, leuke ac­ti­vi­teiten voor jong en oud. Er is het weke­lijkse ‘duin­zingen’ (met gitaar en een breed repertoire wordt er in een duinpan flink meegezongen door Jan en alleman), de boeken- en spel­le­tjesuitleen, een krimi­di­ner, Bijbelse escaperoom, Frühshoppen, een zon­dag­mid­dagbrunch, maar ook geloofs­ge­sprekken en in­di­vi­dueel pas­to­raat. Kortom, een breed aanbod voor de toe­rist en zijn/haar wel­zijn.

Strozyk: “Vakantie­tijd is let­ter­lijk even afstand nemen van de dage­lijkse dingen. Even je niet meer druk hoeven maken over werk, de zorg voor of over anderen, stad of dorp, van alle sociale contacten. Vakantie vieren is even vrij zijn, een goede tijd voor be­zin­ning en ontspan­ning, maar het is juist ook een tijd waarin levens­vra­gen naar boven komen, dus ideaal om je geloof en je leven met anderen te delen. Om na de vakantie weer opgela­den te beginnen. Daarom zijn wij iedere zomer op Texel.”

5 juli tot 2 september - 50 jaar Touristenseelsorge

Pro­gram­ma

Zater­dag 4 au­gus­tus 14.50 uur Koffietafel waar ie­der­een iets voor mee­brengt
19.30 uur Heilige Mis in De Cocks­dorp
aan­slui­tend vrij­markt tot 22.50 uur
Zondag 5 au­gus­tus 11.00 uur Heilige Mis in De Koog
aan­slui­tend jubileum­feest rondom de kerk

Meer in­for­ma­tie

 

(Foto’s: Texel Seelsorge Bistum Essen)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose