Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Thuisprogramma WJD op Ameland

Vrijdag 25 t/m zondag 27 januari 2019

gepubliceerd: donderdag, 5 juli 2018

Flyer van het Thuisprogramma WJD 2019Voor jon­ge­ren die om wat voor reden dan ook in januari 2019 niet naar Panama toe willen of kunnen, wordt een speciaal pro­gram­ma voor thuis­blij­vers geor­ga­ni­seerd op Ameland. Het pro­gram­ma WJD@Home vindt van vrij­dag 25 t/m zon­dag 27 januari 2019 plaats op Ameland.

Het thema van deze WJD@home is net als voor de WJD in Panama: “Zie de dienst­maagd des Heren; mij geschiede naar uw woord” (Lucas 1, 38). Paus Fran­cis­cus bena­drukt dat Maria met haar geloof, moed en durf een voor­beeld is voor jon­ge­ren en de Kerk.

Jong Katho­liek ziet diverse redenen waarom jon­ge­ren, met name in de schoolleef­tijd niet mee kunnen naar Panama, ook al hebben ze in­te­res­se. De reis is ver en duur en deze WJD vallen niet in een school­va­kan­tie. Vandaar dat voor de reis naar Panama vanaf het begin is gedacht aan jonge, werkende pro­fes­sio­nals die tij­dens hun reis naar Panama ver­schil­lende streams of keuze-pro­gram­ma’s kunnen volgen die aan­slui­ten bij hun bele­vings­we­reld.

Voor jon­ge­ren die hier niet bij kunnen aan­slui­ten om welke reden dan ook is er dus het thuisblijf­pro­gramma. Jon­ge­ren tussen 16 en 30 jaar zijn welkom, de kosten bedragen € 75. Aanmel­den kan tot 20 de­cem­ber 2018.

Ingrediënten

 • Veel zee
 • Mooie natuur
 • Leuke mensen
 • Deel­groepen en geloofs­ge­sprekken
 • Catechese door bis­schop­pen
 • Eucha­ris­tie­vie­ringen
 • avond van barm­har­tig­heid
 • Work­shops
 • Strand­wan­de­ling
 • Live verbin­ding met Panama

Details

begin: vrij­dag 25 januari 2019 18.00 uur vertrek boot van Holwerd naar Ameland
einde: zon­dag 27 januari 2019 17.00 uur vertrek boot van Ameland naar Holwerd
doel­groep: jon­ge­ren van 16 t/m 30 jaar
deelname­kos­ten: € 75 per persoon
aanmel­den: tot 20 de­cem­ber 2018
e-mail: info@jongkatho­liek.nl
web­si­te: www.wjd.nl
flyer: download de flyer (pdf)

 

Trivia over Ameland

 • vierde bewoonde waddeneiland van links
  (Texel-Vlieland-Terschelling-Ameland-Schiermonnikoog)
 • 3638 bewoners (CBS 30 april 2017)
 • landopper­vlak­te 58,8 km²
  (verge­lijk: De Schermer: 64,4 km² / De Beemster: 72,1 km²)
 • 27 km strand
 • 100 km fietspad
 • provincie Friesland
 • bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den
 • pa­ro­chie Sint Clemens, Nes


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose