Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Doe mee met Kerkproeverij / Back to church

Weekend van 15 en 16 september

gepubliceerd: zaterdag, 23 juni 2018
Doe mee met Kerkproeverij / Back to church

Parochies worden via de bisdommen opgeroepen om in 2018 mee te doen aan Kerk­proe­ve­rij / Back to church, een inter­ker­ke­lijk initiatief om mensen uit te nodigen (weer) mee te gaan naar de kerk. Na een succesvolle introductie in Nederland in 2017 staat voor 2018 het weekend van 15 en 16 september voor dit project in de agenda. De Nederlandse bis­schop­pen willen door middel van een brief dit initiatief nogmaals onder de aandacht brengen en mee aanbevelen.

De Rooms-Katholieke Kerk is vanaf het begin nauw bij de landelijke organisatie van Kerk­proe­ve­rij / Back to church betrokken. Vicaris drs. A. Bultsma, vertegen­woor­diger van de R.-K. Kerk in de Raad van Kerken, zit op verzoek van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie in het kernteam. Mw. A. Kruse MA, hoofd pers en com­mu­ni­ca­tie van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie is betrokken bij het landelijke com­mu­ni­ca­tieteam.

Vorig jaar werd vanuit de Raad van Kerken Nederland de oor­spron­ke­lijk Engelse actie ‘Back to Church’ geïntro­duceerd en ruim twintig kerk­ge­noot­schappen hebben de handen ineen­ge­sla­gen om hiervan een succes te maken. KRO-NRCV en EO onder­steunden dit initiatief, samen met nog een aantal andere kerk-betrokken bedrijven en organisaties. Ook de Nederlandse bis­schop­pen schaarden zich achter het idee om kerk­gangers te vragen voor een bepaalde zondag mensen uit hun eigen omgeving – bij­voor­beeld familie, vrienden, buren, collega’s – uit te nodigen een keer mee naar de kerk te gaan.

Ver­wel­ko­mend zijn is goed, uit­no­di­gend beter!

De Back to Church beweging is inmiddels in 17 landen op gang gekomen. De onder­lig­gende gedachte is dat er best veel mensen zijn die graag (opnieuw) eens naar de kerk zouden willen gaan, maar een te hoge drempel ervaren. In de brief aan de parochies staat daarover: ‘Veel parochianen zal dat mogelijk verbazen. Iedereen is toch welkom, de deur staat toch open?

In de praktijk wordt dat niet zo ervaren. Niet alleen in de Katholieke Kerk. Alle deelnemende kerk­ge­noot­schappen herkennen dit. Allemaal erkennen ze dat de weder­zijdse beeld­vor­ming van kerk­gangers en niet-kerk­gangers vaak niet beantwoordt aan de realiteit en een update behoeft. Allemaal herkennen ze ook dat iedereen verlangt ver­wel­ko­mend te zijn, maar dat misschien toch niet zo is. En alle betrokken kerk­ge­noot­schappen beseffen dat ver­wel­ko­mend zijn goed is, maar uit­no­di­gend beter.’

Een per­soon­lijke uit­no­di­ging maakt het verschil maar dat vraagt van de kerk­gangers om hun schroom te over­win­nen en op de mensen om hen heen af te stappen: “Ga je met me mee naar de kerk?”. Vicaris Bultsma: ‘De actie is al een succes wanneer kerk­gangers daad­wer­ke­lijk anderen hebben uitgenodigd en een geloofs­ge­meen­schap dat kan vieren. Er wordt dan gebouwd aan een kerk­cul­tuur die uit­no­di­gend is en daarmee wordt de drempel om (weer) een keer naar de kerk te gaan lager. Of er op die uit­no­di­ging wordt ingegaan en wat daarvan de gevolgen zullen zijn is vooral in Gods hand. Paulus beschrijft immers al hoe hij plantte, Apollos water gaf, maar God zorgde voor de groei (Vgl. 1 Kor. 3,6).’

Gratis brochure kerk­ge­bouw

Het weekend van 15 en 16 september is uitgekozen als landelijk moment om een Back to Church-zondag te houden. Er kunnen andere data gekozen worden, daarin zijn de parochies dit keer vrij, maar de publi­ci­teit en onder­steuning is op genoemde data gericht. Nieuw dit jaar is dat parochies die meedoen aan de actie een brochure ontvangen over het kerk­ge­bouw om uit te delen in de viering van Kerk­proe­ve­rij / Back to church. De brochure laat zien hoe een kerk­ge­bouw is ingericht en wat de betekenis daarvan is. De uitgave wordt gratis ter beschikking gesteld in samen­wer­king met katho­liek­le­ven.nl en rkkerk.nl en kan kosteloos worden aangevraagd.

Meer informatie

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose