Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Vertaling eindverslag presynode beschikbaar

gepubliceerd: woensdag, 20 juni 2018
foto: Wim Koopman
Vertaling eindverslag presynode beschikbaar

Het eind­ver­slag van de ‘pre­synode’ over het thema ‘jon­ge­ren, het geloof en de on­der­schei­ding van de roe­ping’ is nu be­schik­baar in het Neder­lands. Eerder pre­sen­teerde Danny Hakvoort, de deel­ne­mer namens Neder­land aan deze bij­een­komst, al de Engelse versie van het ver­slag.

Jon­ge­ren uit de hele wereld waren van 19 tot 24 maart op uitno­di­ging van het Vaticaan in Rome bij elkaar om mee te denken in voor­be­rei­ding op de Gewone Algemene Bis­schop­pen­synode die in okto­ber over hetzelfde thema wordt gehouden.

Een week praten en schrijven en communiceren met jon­ge­ren via social media resulteerde in een eind­ver­slag. Dit ver­slag hebben de jon­ge­ren op Palm­zon­dag 25 maart over­handigd aan Paus Fran­cis­cus. Het do­cu­ment is bedoeld als input voor de synode die wordt gehouden in okto­ber.

De jon­ge­ren vragen in het do­cu­ment aan­dacht voor hun per­soon­lijke leef­we­reld, ervaringen en gedachten en roepen op tot een ‘creatieve Kerk’: “Een Kerk die open en transparant in de wereld wil staan vanuit haar geloof in Christus.”

Danny Hakvoort over­handigde woens­dag 29 maart het eind­ver­slag aan mgr. Mutsaerts, portefeuilleh­ou­der jeugd en jon­ge­ren namens de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie. Hij deed dit met de woorden die hij mee kreeg toen hij naar de pre­synode vertrok: “Hoop heeft twee dochters: ongenoegen en moed. Ongenoegen om hoe de dingen gaan, moed om de dingen beter te maken dan ze zijn.” (Au­gus­ti­nus).Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 3 februari 2020Rob Polet begeleidt jongerenbedevaart Rome Video
vrijdag, 31 januari 2020Jongeren helpen met levensvragen
dinsdag, 19 november 2019Informatieavond jongerenbedevaart Rome Video
woensdag, 6 november 2019Ikhebeenwillibrordbijbelnodig.nl
woensdag, 6 november 2019Jongerencollecte
dinsdag, 22 oktober 2019Jongeren op bedevaart naar Rome
donderdag, 17 oktober 2019Encycliekreeks - Laborem Exercens
woensdag, 25 september 2019Bisschoppen organiseren jongerenbedevaart Rome
vrijdag, 20 september 2019The Missionary School is begonnen!
donderdag, 5 september 2019Jongerenplatform zoekt versterking
dinsdag, 27 augustus 2019The Missionary School van start!
woensdag, 26 juni 2019Thema WJD 2022 bekendgemaakt Video
woensdag, 22 mei 2019Tienerkamp BreakOut
woensdag, 15 mei 2019Verslag Laudato sií -avonden
maandag, 29 april 2019Website Themissionaryschool.nl
donderdag, 25 april 2019Generation start-up
woensdag, 17 april 2019Wereldjongerendag Heemskerk
dinsdag, 26 maart 2019Jongerenavonden encycliek Laudato Sií
maandag, 11 maart 2019The Missionary School
vrijdag, 8 maart 2019The Missionary SchoolBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose