Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vertaling eindverslag presynode beschikbaar

gepubliceerd: woensdag, 20 juni 2018

Het eind­ver­slag van de ‘pre­synode’ over het thema ‘jon­ge­ren, het geloof en de onder­schei­ding van de roe­ping’ is nu be­schik­baar in het Neder­lands. Eerder pre­sen­teerde een deel­ne­mer namens Neder­land aan deze bij­een­komst al de Engelse versie van het ver­slag.

Jon­ge­ren uit de hele wereld waren van 19 tot 24 maart op uitno­di­ging van het Vati­caan in Rome bij elkaar om mee te denken in voor­be­rei­ding op de Gewone Algemene Bis­schop­pen­synode die in ok­to­ber over het­zelfde thema wordt gehou­den.

Een week praten en schrijven en com­mu­ni­ce­ren met jon­ge­ren via social media resul­teerde in een eind­ver­slag. Dit ver­slag hebben de jon­ge­ren op Palm­zon­dag 25 maart overhan­digd aan Paus Fran­cis­cus. Het do­cu­ment is bedoeld als input voor de synode die wordt gehou­den in ok­to­ber.

De jon­ge­ren vragen in het do­cu­ment aan­dacht voor hun per­soon­lijke leef­we­reld, erva­ringen en gedachten en roepen op tot een ‘creatieve Kerk’: “Een Kerk die open en transparant in de wereld wil staan vanuit haar geloof in Christus.”

Woens­dag 29 maart werd het eind­ver­slag overhan­digd aan mgr. Mutsaerts, portefeuilleh­ou­der jeugd en jon­ge­ren namens de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie. Hij deed dit met de woor­den die hij mee kreeg toen hij naar de pre­synode ver­trok: “Hoop heeft twee dochters: ongenoegen en moed. Ongenoegen om hoe de dingen gaan, moed om de dingen beter te maken dan ze zijn.” (Au­gus­ti­nus).
Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeienBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose