Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Infobijeenkomst reis naar Heilig Land

Vrijdag 15 juni - 15.00 uur - Agathakerk, Beverwijk

gepubliceerd: maandag, 11 juni 2018

Reis naar Heilig LandVrij­dag 15 juni is er een in­for­ma­tie­mid­dag voor de reis naar het Heilig Land van medio no­vem­ber 2018. Deze in­for­ma­tie­mid­dag begint om 15.00 uur en wordt gehou­den in de H. Agatha­kerk aan Bree­straat 95 in Beverwijk. De locatie is goed per open­baar ver­voer te bereiken (bus als trein) als ook per auto. De bij­een­komst duurt tot 17.00 uur.

Deze mid­dag is bedoeld voor zowel mensen die zich al hebben opge­ge­ven en behoefte hebben aan aanvullende in­for­ma­tie (vlak voor vertrek volgt nog een bij­een­komst met alle prak­tische reisdetails) als voor mensen die zich moge­lijk wel willen opgeven, maar eerst meer in­for­ma­tie willen. Ie­der­een is hoe dan ook van harte welkom! U hoeft u hier­voor niet op te geven (aanmel­den mag wel).

Er wordt toelich­ting gegeven over deze reis naar het Heilig Land/Israël als onder­deel van de Neder­landse Dagen in Nazareth, Beth­le­hem en Jeru­za­lem, maar ook het reis­pro­gramma, de onkosten en de pas­to­rale en cultureel-his­to­rische be­ge­lei­ding. Ook zal de vei­lig­heid aan de orde komen.

In­for­ma­tie

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose