Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

WJD 2019 - Discover your identity: streams

gepubliceerd: woensdag, 6 juni 2018

Medio januari 2019 kunnen katho­lie­ke jon­ge­ren vanuit de hele wereld afreizen naar de wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) in Panama. Vanuit Neder­land wordt er door Jong Katho­liek één reis aan­ge­bo­den met ver­schil­lende reisopties.

Het jon­ge­ren­pas­to­raat onder­steunt deze reis en neemt deel aan de organi­sa­tie. Daar­naast kunnen de jon­ge­ren een keuze­pro­gramma, een stream, kiezen om hun katho­lie­ke iden­ti­teit te ver­die­pen of binnen hun professie te ver­ster­ken.

Discover your identity

Het thema van de Neder­landse reis naar de WJD is ‘Discover your identity’. De jon­ge­ren gaan op zoek naar hun eigen iden­ti­teit, maar ook naar hun katho­lie­ke iden­ti­teit. Aangezien elke jon­gere anders is, kunnen ze hun eigen reis vorm geven naar wat bij hun iden­ti­teit past. Zo zijn er vier reis­moge­lijk­heden variërend in lengte en het bezoek van plaatsen. Reisoptie A is een korte reis, reisoptie B is een lange reis, reisoptie C heeft een bezoek aan het grootste Maria­bede­vaarts­oord ter wereld in Guadalupe (Mexico) en reisoptie D beschikt over een extra week backpacken.

Streams

Naast de ver­schil­lende reisopties krijgen de jon­ge­ren de moge­lijk­heid om een eigen keuze­pro­gramma te kiezen. Deze keuze­pro­gramma’s, streams zoals ze wor­den genoemd, hebben als doel dat de jon­ge­ren zich kunnen ver­die­pen in hun katho­lie­ke iden­ti­teit. Bepaalde streams richten zich daarbij op de theo­lo­gie van ons geloof, maar er zijn ook streams die zich meer richten op de katho­lie­ke iden­ti­teit op de werkvloer. Zo is er een speciale stream voor de leer­krachten over hoe je bij­voor­beeld jouw team zover krijgt om mee te werken aan een Paas­vie­ring op school. Er is een speciale stream voor jon­ge­ren die werken in de zorg, die stil­staat bij de ethiek achter de zorg. Daar­naast zijn er de streams; Twit­te­ren met God, Theo­lo­gie en ‘Faith see­king understan­ding’, die zich meer richten op de chris­te­lijke iden­ti­teit.

Filmpje

In dit filmpje geeft Vader Johannes uitleg over de stream ‘Faith see­king understan­ding’. Hij gaat als pries­ter vanuit ons bisdom mee naar de WJD en neemt deze stream namens het Sint Paulus­in­sti­tuut voor zijn reke­ning.

Meer in­for­ma­tie

Meer in­for­ma­tie over de ver­schil­lende reis­moge­lijk­heden en de streams staat op de speciale web­si­te. Ook hou­den we op deze web­si­te een dossier bij van berichten over de Wereld­jon­ge­ren­da­gen.Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde levenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose