Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

WJD 2019 - Discover your identity: streams

gepubliceerd: woensdag, 6 juni 2018

Medio januari 2019 kunnen katho­lie­ke jon­ge­ren vanuit de hele wereld afreizen naar de wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) in Panama. Vanuit Neder­land wordt er door Jong Katho­liek één reis aan­ge­bo­den met ver­schil­lende reisopties.

Het jon­ge­ren­pas­to­raat onder­steunt deze reis en neemt deel aan de organi­sa­tie. Daar­naast kunnen de jon­ge­ren een keuze­pro­gramma, een stream, kiezen om hun katho­lie­ke iden­ti­teit te ver­die­pen of binnen hun professie te ver­ster­ken.

Discover your identity

Het thema van de Neder­landse reis naar de WJD is ‘Discover your identity’. De jon­ge­ren gaan op zoek naar hun eigen iden­ti­teit, maar ook naar hun katho­lie­ke iden­ti­teit. Aangezien elke jon­gere anders is, kunnen ze hun eigen reis vorm geven naar wat bij hun iden­ti­teit past. Zo zijn er vier reis­moge­lijk­heden variërend in lengte en het bezoek van plaatsen. Reisoptie A is een korte reis, reisoptie B is een lange reis, reisoptie C heeft een bezoek aan het grootste Maria­bede­vaarts­oord ter wereld in Guadalupe (Mexico) en reisoptie D beschikt over een extra week backpacken.

Streams

Naast de ver­schil­lende reisopties krijgen de jon­ge­ren de moge­lijk­heid om een eigen keuze­pro­gramma te kiezen. Deze keuze­pro­gramma’s, streams zoals ze wor­den genoemd, hebben als doel dat de jon­ge­ren zich kunnen ver­die­pen in hun katho­lie­ke iden­ti­teit. Bepaalde streams richten zich daarbij op de theo­lo­gie van ons geloof, maar er zijn ook streams die zich meer richten op de katho­lie­ke iden­ti­teit op de werkvloer. Zo is er een speciale stream voor de leer­krachten over hoe je bij­voor­beeld jouw team zover krijgt om mee te werken aan een Paas­vie­ring op school. Er is een speciale stream voor jon­ge­ren die werken in de zorg, die stil­staat bij de ethiek achter de zorg. Daar­naast zijn er de streams; Twit­te­ren met God, Theo­lo­gie en ‘Faith see­king understan­ding’, die zich meer richten op de chris­te­lijke iden­ti­teit.

Filmpje

In dit filmpje geeft Vader Johannes uitleg over de stream ‘Faith see­king understan­ding’. Hij gaat als pries­ter vanuit ons bisdom mee naar de WJD en neemt deze stream namens het Sint Paulus­in­sti­tuut voor zijn reke­ning.

Meer in­for­ma­tie

Meer in­for­ma­tie over de ver­schil­lende reis­moge­lijk­heden en de streams staat op de speciale web­si­te. Ook hou­den we op deze web­si­te een dossier bij van berichten over de Wereld­jon­ge­ren­da­gen.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeienBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose