Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Drieluik over Maria door Mgr. Hendriks

gepubliceerd: dinsdag, 29 mei 2018

katholiekleven.nlWaarom is Maria zo be­lang­rijk voor ons? Dat ver­telt Mgr. Hendriks in een drietal video’s vanuit de ka­the­drale basiliek Sint Bavo in Haar­lem waar­van nu het derde deel is uit­ge­bracht.

 

 

 

Video #1

Mgr. Hendriks ver­telt wat we zien op de schil­dering van de bruiloft van Kana (Johannes 2, 1-11) en hoe­zeer Maria bij het werk van Jezus betrokken is.

Video #2

“Maria is voor ons een prach­tig voor­beeld.” Dat zegt Mgr. Hendriks in dit filmpje over de aan­kon­di­ging van de engel Gabriël aan Maria. “De engel Gabriël vraagt aan Maria of zij bereid is om de moe­der van God te wor­den. De hele hemel kijkt toe. Ze willen allemaal horen wat Maria gaat zeggen.”

De hulp­bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam wijst daarbij op een prach­tige schil­dering in de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo in Haar­lem.

De Kerk viert Maria Bood­schap (Aan­kon­di­ging van de Heer) op 25 maart, negen maan­den voor Kerst­mis, de geboorte­dag van Christus. In 2018 was 25 maart echter Palm­zon­dag. Het Hoog­feest van Maria Bood­schap werd daarom gevierd op maan­dag 9 april.

Video #3

Elk jaar viert de Kerk op 31 mei Maria Bood­schap (of: Maria Visi­ta­tie). Bij het Maria-altaar in de Ka­the­drale basiliek Sint Bavo ver­telt Mgr. Hendriks over de bete­ke­nis van dit feest.

Maria bezoekt haar nicht Elizabeth van wie ze heeft gehoord dat deze ook zwan­ger is. Mgr. Hendriks: “Op de rechteraf­beel­ding op dit Maria-altaar staat in het Latijn: Gezegend zijt gij onder de vrouwen. Dat zijn de woor­den waar­mee Elizabeth haar begroette. En zo zou je kunnen zeggen dat Elizabeth eigen­lijk de eerste is die Maria vereerde.”

In het mid­den van het altaar wordt Maria afge­beeld als koningin op een zetel. “Ze heeft haar zoon Jezus op haar arm, die ze aan ons presen­teert,” ver­telt Mgr. Hendriks. Hij schetst een parallel met de bete­ke­nis die in het Oude Testa­ment wordt gegeven aan de koningin-moe­der en legt uit hoe Maria die vormgeeft.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose