Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Indrukwekkende gemeenschapszin parochie Limmen

Bisschoppen bezochten door brand gehavende kerk

gepubliceerd: donderdag, 24 mei 2018

Terwijl beide bis­schop­pen samen met 400 gelo­vi­gen op bede­vaart waren in het land van Fran­cis­cus, veroor­zaakte een forse uitslaande brand op don­der­dag 3 mei veel schade aan de H. Cornelius­kerk te Limmen. De ge­meen­schapszin van de pa­ro­chi­anen maakt grote indruk op beide bis­schop­pen die ieder al ter plekke poolshoogte gingen opnemen.

Mgr. Punt bezocht op woens­dag 23 mei Limmen en werd rondgeleid door pas­to­raal werker Johan Olling. De bis­schop heeft kennis geno­men van de situatie en ver­trouwt erop dat de gesprekken met de ver­schil­lende gremia die zich over de toe­komst van de kerk buigen posi­tief zullen verlopen.

Mgr. Hendriks was de avond daarvoor ook al in Limmen. Hij schrijft op zijn web­si­te: “Het ziet er niet mooi uit, die door brand gedeelte­lijk verwoeste kerk van Limmen. Toch kwam ik opgewekt terug van een bezoek aan de kerk en de mensen van het pa­ro­chie­bestuur, de pa­ro­chieraad en lokale coördinatoren van het herstel en na­tuur­lijk het pas­to­raal team.”

De kerk is gelukkig goed verzekerd en de pa­ro­chie wordt goed bijgestaan door verzeke­raar Donatus. Hoe het gebeurd is, moet nog formeel wor­den vast­ge­steld. De hoop is dat het dak eind voor de winter weer dicht is en de kerk eind volgend jaar her­steld kan zijn. Of dat allemaal gaat lukken, is na­tuur­lijk nog even afwachten.

Op Eerste Pinkster­dag kon­den de klokken in de gespaard ge­ble­ven kerktoren weer wor­den geluid. Menig pa­ro­chi­aan, voor de vie­ring naar de uitspan­ning tegen­over de kerk geko­men, moest toen even een traantje wegpinken... De betrok­ke­nen ervaren veel meeleven en gemeen­schapszin, vanuit allerlei plaatsen, maar na­tuur­lijk vooral vanuit de gemeen­schap van Limmen die sterk meeleeft met het lot van deze beeldbepalende kerk.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose