Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Feestelijke Eucharistieviering 500 jaar Grote Kerk Alkmaar

Tevens heilig Bloedwonder gevierd

gepubliceerd: dinsdag, 22 mei 2018

De Grote Kerk van Alkmaar was op zon­dag 6 mei weer even katho­liek. De zes­tien­de eeuwse kerk, tot voor enkele jaren een pro­tes­tantse kerk, wordt nu voor allerlei doel­ein­den gebruikt. Het gebouw bestond 500 jaar en dat was een gelegen­heid om op deze oor­spron­ke­lijke plaats het heilig Bloed­won­der van Alkmaar te vieren.

Bis­schop mgr. Jozef Punt was hoofd­cele­brant van de Eucha­ris­tie­vie­ring in een volle­dig gevulde Grote of Sint Laurens­kerk. Mgr. Jan Hendriks hield de homilie gehou­den, die op Arsacal.nl is na te lezen. Tijdens de Mis stond de reli­kwie van het H. Bloed naast het altaar opge­steld. Het heren­koor zong de Gre­go­ri­aanse sacra­mentsgezangen en het gemengde koor voerde de Krönungsmesse van W.A. Mozart uit; het was dan ook een bij­zon­dere en prach­tige vie­ring. Ook Vader Abt Gerard Mathijsen con­ce­le­breerde, evenals deken Eduard Moltzer, pastoor Franklin Brighita, de beide pries­ters van het mens­ge­wor­den Woord die in de pa­ro­chie werk­zaam zijn. assis­te­rend pries­ter Bernard Dijkman, pastoor Anton Overmars van Bergen-Schoorl en oud-kape­laan Jeroen de Wit.

In de kerk zijn momen­teel de zijvleugels te zien van het grote altaar­stuk dat Maerten van Heemskerck ooit voor deze kerk schil­derde.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose