Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Midzomernachtmis op het strand

Zondag 1 juli - 16.30 uur - Zandvoort aan Zee

gepubliceerd: dinsdag, 22 mei 2018

Op zon­dag 1 juli vindt er om 19.30 uur een Heilige Mis op het strand van Zand­voort aan Zee plaats. Dit is een ini­tia­tief van een aantal jon­ge­ren­groepen uit bisdom Rotter­dam in samen­wer­king met Jong Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

De midzomer­nachtmis, zoals deze mis wordt genoemd, is voor jong en oud een manier om de Eucha­ris­tie in de natuur te vieren. Voor de jon­ge­ren van vijf­tien tot en met 35 jaar is er om 16.30 uur een voor­pro­gramma in de Agatha­kerk te Zand­voort.

Ik zeg je: Sta op!

Het thema van de dag is afgeleid uit het Evan­ge­lie, waarin Jezus tot het dochtertje van Jaïrus spreekt: “Ik zeg je, sta op!” De jon­ge­ren wor­den uitgedaagd om na te denken over hoe zij opstaan voor hun geloof en voor de Katho­lie­ke Kerk.

Ge­za­men­lijke maal­tijd

De jon­ge­ren brengen samen de maal­tijd bijeen. Hierin wordt teruggegrepen op het gebruik van de vroege chris­te­nen en hoe zij de maal­tijd deel­den. Via de in­schrij­ving zorgt de organi­sa­tie ervoor dat er een mooie maal­tijd door de jon­ge­ren zelf wordt samen­ge­steld.

Ver­die­ping

Tijdens een ver­die­pings­mo­ment wordt er stilgestaan bij het vieren van de Heilige Mis in de natuur. Er wordt tijd besteed aan de schep­ping, maar vooral ook nage­dacht over wat het inhoudt om de Mis op het strand te vieren. Waar moet je reke­ning mee hou­den bij het vieren van de Eucha­ris­tie zon­der bij­voor­beeld de beschut­ting van een gebouw?

Details

datum: zon­dag 1 juli 2018
tijd:
locatie:
16.30 uur - Voor­pro­gramma
Agatha­kerk, Grote Krocht 45, Zand­voort
tijd:
locatie:
19.30 uur - Eucha­ris­tie­vie­ring
Strand van Zand­voort aan Zee
aanmel­den: Aanmeld­for­mu­lier


Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 21 mei 2020Jongerenplatform Live - De Walk & Talkshow Video
woensdag, 20 mei 2020Q&A-sessies - Jongerenpastoraat Video
maandag, 18 mei 2020Virtuele pelgrimage naar Echternach
dinsdag, 5 mei 2020Q&A-sessies - Jongerenpastoraat
donderdag, 23 april 2020Online thema-avonden - de zin van het lijden
dinsdag, 21 april 2020Wereldgezinsdagen en Wereldjongerendagen uitgesteld
woensdag, 15 april 2020Barmhartigheidszondag livestream voor tieners
vrijdag, 3 april 2020Pausboodschap voor Wereldjongerendag
woensdag, 1 april 2020Online thema-avonden over de zin van het lijden
woensdag, 1 april 2020Bavodag uitgesteld naar 2021
maandag, 30 maart 2020Online catechese in tijden van corona
dinsdag, 10 maart 2020Jongerenbedevaart naar Rome geannuleerd
woensdag, 4 maart 2020Jongerenpelgrimage naar Echternach
dinsdag, 3 maart 2020Meet & Greet The Lord
maandag, 24 februari 2020Bavodag 2020 - Jij kent mij *AFGELAST*
zondag, 23 februari 2020Diner voor onze vrienden van de straat
maandag, 3 februari 2020Rob Polet begeleidt jongerenbedevaart Rome Video
vrijdag, 31 januari 2020Jongeren helpen met levensvragen
dinsdag, 19 november 2019Informatieavond jongerenbedevaart Rome Video
woensdag, 6 november 2019Ikhebeenwillibrordbijbelnodig.nlBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose