Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vervoersaanbod naar SO-jongerenprogramma

gepubliceerd: woensdag, 10 maart 2010
Op zater­dag 20 maart 2010 vindt voor de 129ste maal de Stille Omgang plaats in Am­ster­dam. Vanuit enkele kern­pun­ten in het land wordt op die dag ver­voer geor­ga­ni­seerd naar Am­ster­dam, om het bezoek aan het SO-jon­ge­ren­pro­gramma zo ge­mak­ke­lijk moge­lijk te maken. En daarbij: door met de bus te gaan leer je snel andere jon­ge­ren kennen en kom je alvast in de stem­ming voor het SO-jon­ge­ren­pro­gramma! Hier­on­der vind je een over­zicht van het busver­voer.

Vanuit het Westland/Den Haag

Vanuit het Westland is er ge­za­men­lijk busver­voer met Den Haag gere­geld. Westlandse jon­ge­ren kunnen zich aanmel­den bij Harry Stij­ger, harrystij­ger@planet.nl T 0174 280 057. Bij aanmel­ding graag vermel­den: naam, adres, tele­foon­num­mer en tot welke pa­ro­chie je behoort. Opstap­plaats is bij de St. Andreas­kerk, Kerk­straat 20 in Kwintsheul. Vertrek­tijd daar is 17:15 uur.

Jon­ge­ren uit Den Haag en omge­ving kunnen zich aanmel­den bij diaken Ronald van Berkel, via het se­cre­ta­riaat van de H. Wil­li­brord­paro­chie, se­cre­ta­riaat@wil­li­brord­paro­chie.net T 070 3805 355. Opstap­plaats is de Martha­kerk, Hoef­kade 623 in Den Haag. De bus vertrekt daar om 18:00 uur.

Vanuit bisdom ’s-Hertogen­bosch

De bus vertrekt vanuit Eindhoven, Uden, Zeeland, Wijchen, Nijmegen en Den Bosch. Op de terugreis stopt de bus ook in Oss en in Cuijk. De kosten bedragen €15 (reis en pro­gram­ma), te voldoen in de bus. Voor vertrektij­den en aanmel­ding, ga naar www.bisdom­den­bosch.nl/jon­ge­ren. Voor meer in­for­ma­tie: Stefan Schevers, stefanschevers@hotmail.com T 06 2496 7035, of Jaques Grubben, jaquesgrubben@msn.com T 06 3366 8615.

Meer info?

Wil je meer weten over het SO-jon­ge­ren­pro­gramma? De organi­sa­tie helpt je graag ver­der.

Kijk op www.stille-omgang.nl/jon­ge­ren, bel naar 06 2341 0593 of neem contact op met het Jon­ge­ren­pas­to­raat van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, 023 5112 635. (Extra) flyers en posters van het SO-Jon­ge­ren­pro­gramma kunnen aan­ge­vraagd wor­den via so@impulsar.nl. Aanmel­den gewenst via aanmel­ding@stille-omgang.nl Voor persinfo: T 06 2341 0593.

Tot ziens op 20 maart in Am­ster­dam!Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023ReŁnie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag
vrijdag, 4 augustus 2023Pelgrim in Lissabon
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie donderdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie woensdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie Openingsviering
dinsdag, 1 augustus 2023Fatima en aankomst Lissabon
dinsdag, 1 augustus 2023WJD fotoserie FatimaBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose