Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vervoersaanbod naar SO-jongerenprogramma

gepubliceerd: woensdag, 10 maart 2010
Op zater­dag 20 maart 2010 vindt voor de 129ste maal de Stille Omgang plaats in Am­ster­dam. Vanuit enkele kern­pun­ten in het land wordt op die dag ver­voer geor­ga­ni­seerd naar Am­ster­dam, om het bezoek aan het SO-jon­ge­ren­pro­gramma zo ge­mak­ke­lijk moge­lijk te maken. En daarbij: door met de bus te gaan leer je snel andere jon­ge­ren kennen en kom je alvast in de stem­ming voor het SO-jon­ge­ren­pro­gramma! Hier­on­der vind je een over­zicht van het busver­voer.

Vanuit het Westland/Den Haag

Vanuit het Westland is er ge­za­men­lijk busver­voer met Den Haag gere­geld. Westlandse jon­ge­ren kunnen zich aanmel­den bij Harry Stij­ger, harrystij­ger@planet.nl T 0174 280 057. Bij aanmel­ding graag vermel­den: naam, adres, tele­foon­num­mer en tot welke pa­ro­chie je behoort. Opstap­plaats is bij de St. Andreas­kerk, Kerk­straat 20 in Kwintsheul. Vertrek­tijd daar is 17:15 uur.

Jon­ge­ren uit Den Haag en omge­ving kunnen zich aanmel­den bij diaken Ronald van Berkel, via het se­cre­ta­riaat van de H. Wil­li­brord­paro­chie, se­cre­ta­riaat@wil­li­brord­paro­chie.net T 070 3805 355. Opstap­plaats is de Martha­kerk, Hoef­kade 623 in Den Haag. De bus vertrekt daar om 18:00 uur.

Vanuit bisdom ’s-Hertogen­bosch

De bus vertrekt vanuit Eindhoven, Uden, Zeeland, Wijchen, Nijmegen en Den Bosch. Op de terugreis stopt de bus ook in Oss en in Cuijk. De kosten bedragen €15 (reis en pro­gram­ma), te voldoen in de bus. Voor vertrektij­den en aanmel­ding, ga naar www.bisdom­den­bosch.nl/jon­ge­ren. Voor meer in­for­ma­tie: Stefan Schevers, stefanschevers@hotmail.com T 06 2496 7035, of Jaques Grubben, jaquesgrubben@msn.com T 06 3366 8615.

Meer info?

Wil je meer weten over het SO-jon­ge­ren­pro­gramma? De organi­sa­tie helpt je graag ver­der.

Kijk op www.stille-omgang.nl/jon­ge­ren, bel naar 06 2341 0593 of neem contact op met het Jon­ge­ren­pas­to­raat van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, 023 5112 635. (Extra) flyers en posters van het SO-Jon­ge­ren­pro­gramma kunnen aan­ge­vraagd wor­den via so@impulsar.nl. Aanmel­den gewenst via aanmel­ding@stille-omgang.nl Voor persinfo: T 06 2341 0593.

Tot ziens op 20 maart in Am­ster­dam!Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap WereldjongerendagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose