Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vervoersaanbod naar SO-jongerenprogramma

gepubliceerd: woensdag, 10 maart 2010
Op zater­dag 20 maart 2010 vindt voor de 129ste maal de Stille Omgang plaats in Am­ster­dam. Vanuit enkele kern­pun­ten in het land wordt op die dag ver­voer geor­ga­ni­seerd naar Am­ster­dam, om het bezoek aan het SO-jon­ge­ren­pro­gramma zo ge­mak­ke­lijk moge­lijk te maken. En daarbij: door met de bus te gaan leer je snel andere jon­ge­ren kennen en kom je alvast in de stem­ming voor het SO-jon­ge­ren­pro­gramma! Hier­on­der vind je een over­zicht van het busver­voer.

Vanuit het Westland/Den Haag

Vanuit het Westland is er ge­za­men­lijk busver­voer met Den Haag gere­geld. Westlandse jon­ge­ren kunnen zich aanmel­den bij Harry Stij­ger, harrystij­ger@planet.nl T 0174 280 057. Bij aanmel­ding graag vermel­den: naam, adres, tele­foon­num­mer en tot welke pa­ro­chie je behoort. Opstap­plaats is bij de St. Andreas­kerk, Kerk­straat 20 in Kwintsheul. Vertrek­tijd daar is 17:15 uur.

Jon­ge­ren uit Den Haag en omge­ving kunnen zich aanmel­den bij diaken Ronald van Berkel, via het se­cre­ta­riaat van de H. Wil­li­brord­paro­chie, se­cre­ta­riaat@wil­li­brord­paro­chie.net T 070 3805 355. Opstap­plaats is de Martha­kerk, Hoef­kade 623 in Den Haag. De bus vertrekt daar om 18:00 uur.

Vanuit bisdom ’s-Hertogen­bosch

De bus vertrekt vanuit Eindhoven, Uden, Zeeland, Wijchen, Nijmegen en Den Bosch. Op de terugreis stopt de bus ook in Oss en in Cuijk. De kosten bedragen €15 (reis en pro­gram­ma), te voldoen in de bus. Voor vertrektij­den en aanmel­ding, ga naar www.bisdom­den­bosch.nl/jon­ge­ren. Voor meer in­for­ma­tie: Stefan Schevers, stefanschevers@hotmail.com T 06 2496 7035, of Jaques Grubben, jaquesgrubben@msn.com T 06 3366 8615.

Meer info?

Wil je meer weten over het SO-jon­ge­ren­pro­gramma? De organi­sa­tie helpt je graag ver­der.

Kijk op www.stille-omgang.nl/jon­ge­ren, bel naar 06 2341 0593 of neem contact op met het Jon­ge­ren­pas­to­raat van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, 023 5112 635. (Extra) flyers en posters van het SO-Jon­ge­ren­pro­gramma kunnen aan­ge­vraagd wor­den via so@impulsar.nl. Aanmel­den gewenst via aanmel­ding@stille-omgang.nl Voor persinfo: T 06 2341 0593.

Tot ziens op 20 maart in Am­ster­dam!Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021JongerenonderzoekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose