Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Zaterdagmiddagconcerten

Van 5 mei t/m 29 september - Bavokathedraal, Haarlem

gepubliceerd: zaterdag, 21 april 2018

Zaterdagmiddagconcerten BavokathedraalHet monu­mentale Wil­li­brordusorgel in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem zal dit jaar weer het middel­punt zijn van een in­druk­wek­kende serie zater­dag­mid­dag­con­certen. De 45ste reeks weke­lijkse concerten begint op 5 mei en wordt voort­ge­zet t/m de laatste zater­dag van sep­tem­ber, 29 sep­tem­ber.

Dit seizoen wordt er speciale aan­dacht besteed aan com­po­nisten die een deel van hun leven doorbrachten en -brengen in de provincie Noord-Holland, waar­van Haar­lem de hoofd­stad is. Een eerste inventari­sa­tie leverde een lijst van zo’n 60 namen op. Niet van ieder daar­van wor­den werken gespeeld, maar er komen veel com­po­si­ties aan bod die rela­tief onbekend zijn! Tevens is het meren­deel van de organisten die in de serie optre­den, in Noord-Holland werk­zaam.

De provincie Noord-Holland kent al sinds de late Mid­del­eeuwen een rijke orgel­cul­tuur die ook na de Re­for­ma­tie bleef bestaan dankzij de open­ba­re orgelbespelingen in de ste­den. De provincie beschikt over een groot bestand aan his­to­rische orgels met een grote diver­si­teit, waaraan bovendien veel goede organisten als vaste bespeler zijn verbon­den.

In deze lustrum­se­rie willen we vooral een aantal jon­gere organisten die werk­zaam zijn in onze provincie aan bod laten komen naast een aantal regel­ma­tig te­rug­ke­rende gastorganisten. Aan allen is gevraagd minstens één com­po­si­tie te spelen van een com­po­nist die in Noord-Holland werk­zaam is (geweest), en dat zijn er veel meer dan men zo op het eerste gezicht verwacht.

Organisten

Georg Wilhelm Derx, Johannes Gijsbertus Bastiaans, Johannes Worp, Jan Albert van Eijken, Julius Röntgen, Hendrik de Vries, Christiaan Frederik Hendriks. Albert Pomper, Jan Zwart, Philip Loots, Ant. Wilh. de Rijp, Cornelis de Wolf, Jacques Bonset, Sem Dres­den, Theo van der Bijl, Simon Landsman, Bernhard van den Sigtenhorst Meyer, Cornelis Kint, Hendrik Andriessen, Arie van Opstal, Harold Charles King, Marius Monniken­dam, Jan Pouwels, Anthon van der Horst, Cor Kee, Hennie Schouten, Jacob Bijster, Jan Nieland, Leon Orthel, Adriaan Engels, Han Hoogewoud, Jan Felderhof, Francina Hinloopen, Willem Mudde, Hans Osieck, Wolfgang Wijde­veld, Johan Weegenhuise, Herman Nieland, Paul Christiaan van Weste­ring, Jan Koetsier, Jan Mul, Albert de Klerk, Simon C. Jansen, Rudolph Escher, Piet van Egmond, Bram Bruin, Klaas Bartlema, Piet Post, Willem Vogel, Jurriaan Andriessen, Otto Deden, Klaas Bolt, Mathieu Dijker, Piet Kee, Haite van der Schaaf, Jan Valkes­tijn, Nico Verrips, Bernard Bartelink, Jaap Dragt, Carel Brons, Tera de Marez Oyens, Joep Straesser, Thijs Kramer, Daan Manneke, Wim de Ruiter, Jacques van Oortmerssen, Anton Pauw, Maurice van Elven, Dick Koomans.

Koor­con­certen

Daar­naast telt deze serie drie koor­con­certen:

  • op zater­dag 2 juni (15.00 uur) zingt kamer­koor Vocoza uit Am­ster­dam begeleid door een groot blazers­ensemble van het Neder­lands Filharmo­nisch Orkest de Mis in e-klein van Anton Bruckner
  • op zater­dag 9 juni (let op: aan­vang 20.15 uur) vertolkt Haar­lem Voices de Petite Messe Solennelle van Gioachino Rossini (150 jaar gele­den overle­den) met be­ge­lei­ding van piano en harmonium
  • op zater­dag 29 sep­tem­ber (15.00 uur) ver­zorgt een van de koren van het Muziek­in­sti­tuut Sint-Bavo traditie­ge­trouw het slot­con­cert

Uitgezon­derd de concerten van 2 en 9 juni (het laatste vangt aan om 20.15 uur), en dat van 15 sep­tem­ber is de serie gratis toe­gan­ke­lijk. Wel wordt na afloop een vrij­wil­lige bijdrage gevraagd.

Details

organi­sa­tie: Project­groep Zater­dag­mid­dag­con­certen van de Stich­ting Wil­li­brordusorgel
post­a­dres: Leidse­vaart 146, 2014 HE Haar­lem
e-mail: concerten@rkbavo.nl
tele­foon: (070) 383 98 42
web­si­te: www.rkbavo.nl
www.wil­li­brordusorgel.nl
facebook: facebook.com/basiliek.haarlem
fol­der: Zater­dag­mid­dag­con­certen (pdf)

Data Zater­dag­mid­dag­con­certen

datum solist bij­zon­der­he­den
5 mei Dirk Out Andriessen, De Klerk, Cor Kee, Jan Zwart, Langlais, Dupré
12 mei Mark Heerink Monniken­dam, Van Elven, Beijer, Franck
19 mei Una Cintina & Erik Jan Eradus Werken voor orgel vierhan­dig en voor twee orgels van Valkes­tijn en Litaize
26 mei Christiaan de Vries Piet Post, Rachmaninow, Widor
2 juni Vocoza o.l.v. Sanne Nieuwen­huij­sen m.m.v. van blazers­en­sem­ble Ned. Filharmo­nisch Orkest A. Bruckner (o.a. mis in e-klein)
Toegang € 17,50 / € 12,50. € 2,50 kor­ting in de voorverkoop via vocoza.nl
9 juni
20.15 uur
Haar­lem Voices o.l.v. Sarah Barrett m.m.v. Lennie Kerk- hoff (piano) & Ton van Eck (harmonium) Rossini, Petite Messe Solennelle
Toegang € 17,50 / € 10,00. € 2,50 kor­ting in de voorverkoop via info@haarlemvoices.nl
16 juni Matthias Havinga C.F. Hendriks jr., v. Oortmerssen, Mendelssohn
23 juni Stephan van Wijgert m.m.v. strijkorkest Lundi Bleu o.l.v. Carel den Hertog F. Poulenc (concert voor orgel, strijkers en pauken), De Klerk, Duruflé
30 juni Petra Veenswijk L. Vierne (vierde symfonie), C. Kint, J. Langlais
7 juli Jaap Stork Debussy, Bijster, Bartelink
14 juli Ton van Eck Mozart, J. Nieland, Bartelink
Donateurs­con­cert Stich­ting Wil­li­brordusorgel
21 juli Internato­naal Orgelfestival i.s.m. het Inter­na­tio­naal Orgelfestival
28 juli Deel­ne­mers Inter­na­tio­nale Zomeracademie i.s.m. het Inter­na­tio­naal Orgelfestival
4 au­gus­tus Susanna Veerman & Wim Does Werken voor orgel vierhan­dig en voor twee orgels; Saint-Saëns (Danse macabre), Widor, Wammes, Bijster
11 au­gus­tus Agnieszka Tarnawska (Polen) Franck, Vierne, Hindemith; Winnares eerste prijs Int. César Franck Concours 2017
18 au­gus­tus Tjeerd van der Ploeg Piet Post, Widor (Symphonie Gothique), Karg Elert (Passacaglia op. 150)
25 au­gus­tus Matteo Imbruno
Dick Koomans, Anton Pauw, Léon Boëlmann
1 sep­tem­ber Henk G. van Putten Andriessen, Franck, Rhein­ber­ger
8 sep­tem­ber Ton van Eck Latijns-Ameri­kaans pro­gram­ma. Open Monu­menten­dag
15 sep­tem­ber Zuzana Ferjencíková (Slowakije) Liszt, Franck, Dupré, Guillou;
i.s.m. Stich­ting Vox Humana; toegang € 20,- (kassa) en € 15,- (voorverkoop)
22 sep­tem­ber Albert Jan Roelofs Van Noordt, Sweelinck, Bastiaans, Samama
29 sep­tem­ber Ton van Eck Ton van Eck, Corn. de Wolf, J. Nieland; m.m.v. een van de koren van het Muziek­in­sti­tuut Sint-Bavo
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose