Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

10-Jarig jubileum Radio Maria Nederland

Bedevaart - Donderdag 17 mei - Heiloo

gepubliceerd: dinsdag, 8 mei 2018
10-Jarig jubileum Radio Maria Nederland

In het kader van het 10-jarig jubileum van Radio Maria Neder­land wor­den diverse ac­ti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd, waar­on­der een bede­vaart op don­der­dag 17 mei naar Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo uit dank­baar­heid en om Maria’s hulp af te smeken voor de ko­men­de jaren.

Inschrijven voor de bede­vaart is helaas niet meer moge­lijk, maar geïn­te­res­seer­den die met eigen ver­voer naar Heiloo komen, zijn na­tuur­lijk welkom om mee te bid­den. Wel dient u dan zelf een lunchpakketje mee te brengen; alleen voor deel­ne­mers aan de bus­reis naar Heiloo wordt door Radio Maria Neder­land van een lunch voor­zien.

Pro­gram­ma

De web­si­te van Radio Maria zegt over het pro­gram­ma: “We zullen daar de Eucha­ris­tie vieren, het mid­dag­ge­bed en de rozen­krans bid­den. Na de lunchpauze hebben we een dank­dienst die wordt af­ge­slo­ten met de rozen­krans van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid.”

Jubileum-CD

Speciaal voor het tien­ja­rig jubileum heeft Radio Maria Neder­land een cd uit­ge­bracht met acht bekende Maria­lie­de­ren. De lie­de­ren zijn in eigen beheer opnieuw opgeno­men en geprodu­ceerd. De CD kan wor­den besteld op de web­si­te van Radio Maria:

Provincie­tour

Een andere ac­ti­vi­teit is de ‘Provincie­tour’ waarbij iedere maand op een zon­dag een kerk in een andere provincie wordt bezocht. Meestal is pater Elias, pro­gram­ma­di­rec­teur, cele­brant tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring en is er voor en na de vie­ring een uit­ge­breide in­for­ma­tiestand waar de kerk­gan­gers in­for­ma­tie kunnen krijgen, een DAB+ radio kunnen kopen en geholpen kunnen wor­den met de in­stal­la­tie van de Radio Maria app op hun smart­phone of tablet.

Zondag 25 februari was de aftrap van de provincie­tour met een Eucha­ris­tie­vie­ring in de Dio­ny­sius­kerk te Heer­hu­go­waard waarbij pater Elias Leyds hoofd­cele­brant en pastoor Frank Domen con­ce­le­breerde. Hier­on­der een foto­se­rie door Wim Koopman van het geslaagde bezoek.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose