Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pontificale start ‘De Nieuwe Bavo Bloeit’

Vrijdag 20 april - 12.30 uur - Eucharistieviering

gepubliceerd: maandag, 16 april 2018

Op vrij­dag 20 april 2018 zal het jaar­lijks bloe­menspektakel ‘De Nieuwe Bavo Bloeit’ in de Haar­lemse Ka­the­draal aan de Leidse­vaart van start gaan. Duizen­den bloemen zullen het gebouw sieren, ver­zorgd door diverse stu­den­ten (150) bloemsier­kunst van ver­schil­lende Neder­landse oplei­dingen.

De ope­ning begint op deze vrij­dag met een Pontificale Eucha­ris­tie­vie­ring om 12.30 uur waarin Mgr. dr. J. Hendriks, hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam zal voor­gaan. Aan het einde van de vie­ring wor­den de bloemen gezegend. The Bishop’s Singers o.l.v. Frank de Ruyter zullen de gezangen ver­zorgen.

Voor het ver­dere pro­gram­ma zie: www.denieuwebavobloeit.nl
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose