Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Nieuwe Gedragscode Pastoraat

gepubliceerd: vrijdag, 13 april 2018

De eerste editie van de Gedragscode Pastoraat werd op 1 juli 2014 van kracht. Sindsdien is de tekst binnen de Nederlandse bisdommen en door de Religieuzen geëvalueerd. Aan de hand van de binnengekomen opmerkingen is de tekst van de Gedragscode aangepast.

De wijzigingen zijn beperkt gebleven. Deze tweede editie is door alle Nederlandse dioce­sane bis­schop­pen van kracht verklaard voor hun bisdommen en aanvaard door de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) die deze Gedragscode ook in hun instituten toepassen. De nieuwe editie wordt op 13 april 2018 van kracht.

De Gedragscode geldt voor wie binnen de pastorale zorg van de kerk werkzaam zijn. Aan het begin van de tekst van de Gedragscode wordt de werkingssfeer meer precies bepaald. Ook van vrijwilligers wordt verwacht dat zij zich door de bepalingen van deze Gedragscode laten leiden; de Gedragscode is uitdrukkelijk van toepassing op vrijwilligers van een parochie of kerkelijke instelling die werken met minderjarigen en/of met personen die verstandelijk beperkt zijn of anderszins kwetsbare personen.

Klachten van schendingen van de gedragscode kunnen aanhangig worden gemaakt bij het R.K. Meldpunt Grens­over­schrij­dend gedrag (www.meldpuntgrens­over­schrij­dendgedragrkk.nl). De meldpunt­func­tio­naris zal kunnen aangeven op welke wijze de klacht verder behandeld kan worden.

Het belang van deze Gedragscode zal duidelijk zijn in een tijd die terecht bijzondere aandacht vraagt voor gepast gedrag van vertegen­woor­digers van de kerk en de bescherming van kwetsbare personen. Daarom vragen de Nederlandse Bis­schop­pen om de richtlijnen van de Gedragscode regelmatig (bij­voor­beeld jaarlijks of twee-jaarlijks) aan de orde te stellen in opleidingen tot ambten en bedieningen binnen de katholieke kerk en in dekenale en diocesane bijeenkomsten van priesters, diakens, pastoraal werkers, catechisten en vrijwilligers. Aan een handleiding voor dergelijke besprekingen van de Gedragscode wordt nog gewerkt.

Door deze publicatie wordt de Gedragscode voor het bisdom Haarlem-Amsterdam afgekondigd en van kracht.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose