Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Impulsdag tiener- en jongerenpastoraat

Zaterdag 16 juni - 10.30 uur - Duivendrecht

gepubliceerd: dinsdag, 3 april 2018

Het jon­ge­ren­pas­to­raat nodigt u uit voor een nieuwe net­werk­bij­een­komst op zater­dag 16 juni 2018 met het thema: ‘Gender­cul­tuur en seksua­li­teit’. Maureen Altorf van de orga­ni­sa­tie No Apologies is de hoofd­spre­ker.

Verplaatst

Deze net­werk­dag stond oor­spron­ke­lijk gepland op zater­dag 7 april. We hebben echter gemerkt dat april een drukke periode is en dat er veel wordt geor­ga­ni­seerd. Zelf zijn we druk met de voor­be­rei­dingen op de bede­vaart naar Assisi waar we met ruim 60 tieners en jon­ge­ren naar­toe zullen gaan. Daar­naast heeft de spreker aange­ge­ven dat 16 juni ook voor haar beter uit­komt.

Thema: Gender­cul­tuur en seksua­li­teit

De hui­dige gen­der­cul­tuur en seksua­li­teit zijn thema’s waar jon­ge­ren veel mee te maken hebben. Hoe kunnen we deze thema’s vanuit ons geloof goed met tieners en jon­ge­ren bespreken? Via school, sociale media en vrien­den komen ze er dage­lijks mee in aanra­king en moeten ze hun mening daarover vormen. Mak­ke­lijk is dat vaak niet. Daarom is het be­lang­rijk dat wij als jon­ge­ren­wer­kers weten hoe hier mee om te gaan en weten waar we terecht kunnen als we daarbij hulp nodig hebben wanneer we jon­ge­ren ont­moe­ten die daarom vragen of het in de groep be­spro­ken gaat wor­den.

Vraag aan de spreker!

Maureen Altorf van de organi­sa­tie No Apologies zal met ons ver­der ingaan op het thema en ons hand­vat­ten geven hoe hiermee om te gaan. Wanneer u vragen heeft over dit thema kun u die nu al stellen zodat zij die kan mee­nemen in haar uit­wer­king. E-mail uw vragen samen met uw aanmel­ding aan Matthijs Jansen.

Prak­tische in­for­ma­tie

datum: zater­dag 16 juni 2018
tijd: 10.30 - 14.00 uur
adres: Sint Urbanus­kerk (pastorie), Rijks­straatweg 230, Dui­ven­drecht
bereik­baar­heid: Vrij parkeren vóór de kerk of 5 minuten lopen vanaf trein­sta­tion Dui­ven­drecht
opgeven: Vóór 7 juni via mjansen@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose