Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jubileumboek krijgt enthousiast onthaal

gepubliceerd: donderdag, 18 februari 2010

Het boek “Hij wil bij ons wonen”, ge­schre­ven door ple­baan Hein Jan van Ogtrop en uitge­ge­ven door de pers­dienst van het bisdom, heeft een en­thou­siast onthaal gekregen. Veel pa­ro­chies, uiter­aard vooral die van de be­schre­ven kerken, hebben exemplaren besteld ter versprei­ding in hun omge­ving.

Het boek werd twee weken gele­den ge­pre­sen­teerd na afloop van de ver­ga­de­ring van de Pries­ter­raad in Heiloo.

“Hij wil bij ons wonen” biedt een uniek over­zicht van de bouwge­schie­de­nis, maar ook van de ge­schie­de­nis van ons gewest, vanaf de vroege mid­del­eeuwen tot vandaag.

Ofschoon de katho­lie­ken in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam geen enkele kerk bezitten die uit de Mid­del­eeuwen stamt, en ze na de Re­for­ma­tie ge­dwon­gen waren in schuil- en schuur­kerken de ere­dienst te vieren, mag het erf­goed dat nadien - dat wil zeggen vanaf de vroege negen­tien­de eeuw tot vandaag - is opge­bouwd, rijk en veelzij­dig heten.

Het boek is opge­bouwd uit hoofd­stukken, die de be­lang­rijk­ste architecten/stro­mingen tot on­der­werp hebben.

De katho­lie­ken in onze streken zijn met recht trots op die erfenis. Zoals de Bis­schop het in het voor­woord schrijft: “Een over­zicht van de ge­schie­de­nis van de kerken­bouw in ons bisdom laat aller­eerst zien welke offers onze ouders gebracht hebben om hun geloof te kunnen vieren. En welke schoon­heid ze in die bede­hui­zen hebben gelegd.”

In de afgelopen jaren bezocht pastoor/ple­baan Hein-Jan van Ogtrop een zeven­tigtal kerken en beschreef ze in de rubriek Kerkengek in Samen Kerk. De reacties waren niet alleen talrijk, maar ook zeer en­thou­siast. Met grote liefde voor het detail heeft de ple­baan zijn verhalen samen­ge­steld en er treffende illus­tra­ties bij gezocht.

Wie houdt van de kerk en van haar schoon­heid mag dit boek niet missen!

Dit kost­ba­re naslag­werk, in oblong-formaat (liggend), telt 184 pagina’s en zo’n twee­hon­derd­vijf­tig illus­tra­ties, meest in kleur. Het kost € 29,95 excl. verzend­kos­ten.

Voor pa­ro­chie­besturen: dit boek kan de attentie zijn die u eigen­lijk al lang aan een trouwe mede­werk(st)ers of vrijwillig(st)ers had willen geven.

Pa­ro­chies die er tien of meer be­stel­len betalen € 25 per exemplaar.

Be­stel­len

Het boek is vanaf heden te be­stel­len bij:

Bisdom Haar­lem
postbus 1053
2001 BB  Haar­lem
Tnv. Dhr. J.Keuss
O.v.v. “Kerkengek”
Email­a­dres jkeuss@bisdomhaarlem.nl
U ont­vangt een acceptgiro en na overma­king wordt de be­stel­ling thuis bezorgd.

Over­zicht

De be­schre­ven en afge­beelde kerken/kapellen/kloosters zijn:
 • De abdij van Egmond
 • Pancratius Enkhuizen
 • St Ursula Warmen­hui­zen
 • Sint Jan Gouda
 • Sint Victor Obdam
 • Lau­ren­tius Oudorp
 • Adel­ber­tus Haar­lem
 • Ka­the­draal Haar­lem
 • Mozes en Aaron Am­ster­dam (Antonius van Padua)
 • Groen­markt Haar­lem (Antonius)
 • Sint Joseph Haar­lem
 • Petrus en Paulus Den Helder
 • OLV On­be­vlekte Ont­van­ge­nis Overveen
 • OLVrouw Vo­ge­len­zang
 • Lau­ren­tius Alkmaar
 • Urbanus Ouder­kerk
 • Urbanus Boven­kerk
 • Sint Vitus Blaricum
 • Sint Vitus Hilversum
 • Christoffel Schagen
 • Fran­cis­cus Xaverius Am­ster­dam (Krijt­berg)
 • Cyriacus en Fran­cis­cus Hoorn
 • Sint Nicolaas Am­ster­dam
 • Odulphus Assendelft
 • Lourdes­ka­pel Zwaag
 • Jacobus Tui­tjen­horn
 • OLV Geboorte Uitgeest
 • Lau­ren­tius Weesp
 • Lau­ren­tius Heems­kerk
 • H.Nicolaas Mon­nic­ken­dam
 • St. Vin­cen­tius Volen­dam
 • St. Jan de Doper Lange­dijk
 • Lambertus De Weere
 • Fran­cis­cus­kloos­ter Nieuwe Niedorp
 • Boni­fa­tius Span­broek
 • Sint Agatha Beverwijk
 • Kapel Sint Wil­li­brord­stich­ting Heiloo
 • Mar­te­la­ren van Gorkum Am­ster­dam
 • Bavo Ursem
 • OLV van de Rozen­krans (Obrecht) Am­ster­dam
 • OLV van de Vrede Am­ster­dam
 • Sint Agatha Zand­voort
 • Antonius en Paulus Aer­den­hout
 • Sint Jan Laren
 • Maria­kerk Haar­lem-Noord
 • St.Petrus Krommenie
 • Lucas Am­ster­dam
 • Pastoor van Ars Haar­lem
 • Jacobus Akersloot
 • De Goede Rede Almere-Haven
 • H. Cunera Nib­bix­woud
 • Don Bosco Alkmaar
 • Kapel OLV Gasthuis Am­ster­dam
 • St. Nicolaas Purmerend
 • Den Burg (Johannes de Doper Geboorte) Texel
 • Oudeschild (H.Martinus) Texel
 • St. Baaf Gent
 • St. Petrus en Paulus Paramaribo
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose