Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Mgr. Punt nodigt u uit voor de Chrismamis

Woensdag 28 maart - 19.30 uur - Bavokathedraal, Haarlem

gepubliceerd: maandag, 26 maart 2018
foto: Jan Jaap van Peperstraten
Mgr. Punt nodigt u uit voor de Chrismamis

De Chrismamis vindt jaarlijks plaats op de voor­avond van Witte Donderdag - dit jaar op woensdag 28 maart om 19.30 uur in de Kathe­drale Basiliek van Sint Bavo te Haarlem. Tij­dens deze Eucha­ris­tie­viering hernieuwen de priesters en diakens hun wijdingsbeloften aan de bisschop en wordt het chrisma gewijd en de zieken- en catechu­me­nen­olie gezegend.

Het is elk jaar weer een indruk­wek­kende viering waarbij het hele bisdom samenkomt rondom hun bis­schop­pen. Naast de priesters, diakens, pastoraal werkenden, catechisten en alle religieuze gemeen­schappen in ons bisdom, zijn dan ook alle gelovigen van harte welkom om de Chrismamis mee te vieren. Het is te­vens traditie geworden dat vormelingen uit alle windstreken van het bisdom naar de kathedraal komen. Niet alleen voor de priesters, diakens en pastoraal werkers is het altijd een bijzonder bemoedigende en inspirerende viering.

Drie bis­schop­pen

Tijdens de Chrismis zal Mgr. dr. J.M. Punt hoofd­cele­brant zijn en Mgr. dr. J.W.M. Hendriks is een van de con­cele­branten. Ook Mgr. J.G.M. van Burgsteden sss. zal bij de Chrismamis aanwezig zijn. Hij is weer bijna hersteld en heeft enkele van zijn taken weer hervat. Er zullen ook de nodige aalmoezeniers van het Militair Ordinariaat aanwezig zijn, omdat de Chrismamis in Haarlem ook voor dit bijzondere bisdom geldt.

De drie heilige oliën

De Rooms-Katholieke Kerk kent drie heilige oliën. In de voorchristelijke tijd werd olie gebruikt als geneesmiddel tegen in- en uitwendige ziekten, ter verfraaiing van het uiterlijk en als lichaamsverzorging voor sportmensen. In het oude Israël werden koningen, profeten en priesters met olie gezalfd. Zo kon olie in de riten van de godsdienst ook een symbolische waarde krijgen.

Bij de uitgebreide doop zijn er twee zalvingen: één als bescherming tegen allerlei boze krachten en invloeden (catechumenenolie) en één als zending, als taak (chrisma). Bij de ziekenzalving (ziekenolie) betekent het kracht, bemoediging, genezing. Bij de ambts­wijding van priester en bisschop (chrisma) betekent het een zending, een opdracht om genezend en zegenend rond te gaan. Het chrisma wordt door de bisschop ook gebruikt bij een altaar­wijding en een kerk­wijding. Het chrisma heeft altijd te maken met de Christus-gelijkenis van wie of wat gezalfd wordt. Het woord Christus betekent ‘gezalfde’ of ‘gezalfde van God’.

Wijding van het chrisma en zegening van de olie

De olie is op basis van zuivere olijfolie. Ze wordt per soort in grote kannen aangedragen door de diakens van het bisdom. Door het zegeningsgebed bestemt de bisschop een bepaalde olie voor een bepaalde handeling: ziekenzalving of zalving van doopleerlingen. De olie die voor het heilig chrisma bestemd is, krijgt een aparte handeling. Ze wordt vermengd met balsem die geurig ruikt. Terwijl de heilige catechumenenolie en de ziekenolie geen speciale geur verspreidt, geurt het heilig chrisma sterk. Het heilig Chrisma wordt ook niet bestemd door een zegeningsgebed maar door een wijdingsgebed.

Verspreiding over het bisdom

Na afloop van de Chrismamis, worden de heilige oliën uitgedeeld aan de verschillende parochies en instellingen. Van iedere parochie en van elke religieuze instelling is er een delegatie aanwezig om drie kleine flesjes op te halen met het chrisma, de catechumenenolie en de ziekenolie.

Details

datum: woensdag 28 maart 2018
tijd: 19.30 uur
locatie: Kathedrale Basiliek van Sint Bavo, Leidsevaart 146, Haarlem

 

Kathedrale Basiliek van Sint Bavo te Haarlem
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose