Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Hij is verrezen - Hij is niet hier

gepubliceerd: zaterdag, 31 maart 2018

“Hij is verrezen. Hij is niet hier”, laat de evangelist Marcus (Mc. 16:1-8) de engelen tegen de vrouwen zeggen die naar het graf kwamen om het lichaam van Jezus te balsemen. De grafkapel in de Heilig Grafkerk in Jeruzalem is de plek van de begrafenis en tevens van de verrijzenis.

In dezelfde kerk is ook de locatie van de kruisiging te vinden. Daarmee is de Heilig Grafkerk de heiligste en belangrijkste plek voor christenen op aarde. Sinds de voltooiing vorig jaar van de restauratie heeft de grafkapel een nieuwe uitstraling.

De duizenden pelgrims die dagelijks het graf van Jezus bezochten en dan vaak lang in de rij moesten staan om de door brandende kaarsen zwartgeblakerde kapel, ingekapseld in een ijzeren constructie, te bezoeken, hadden waar­schijn­lijk geen flauw benul dat het gebouwtje onder de koepel in de Heilig Grafkerk in Jeruzalem onveilig was. Het was zichtbaar dat het met hulp­mid­de­len bijeen gehouden werd, maar niemand kon bevroeden dat er eigenlijk een grote kans op instorten was. Vorig jaar is het geheel gestabiliseerd en gerestaureerd. Er kwam een zandkleurige marmeren kapel tevoorschijn als stralend middelpunt van de koepelkerk.

De Grafkerk wordt beheerd door zes kerken (de rooms-katholieke, Griekse en Armeense Kerk, die de eigenlijke grafkapel in beheer hebben, en verder de Syrische, Koptische en Ethiopische Kerk). De onderlinge samen­wer­king is niet optimaal te noemen. Opstootjes tussen monniken van de verschillende denominaties komen nog steeds voor. Dit gebrek aan overleg en samen­wer­king zorgde ervoor dat men nooit een degelijk onderhoudsplan kon maken voor de grafkapel. Het huidige gebouwtje dateert uit 1807 maar was sinds 1947, toen er na een aardbeving een ijzeren skelet om de kapel werd gezet, niet meer onderhouden. Tijdens de restauratie werden alle marmeren platen verwijderd en schoongemaakt; historische inscripties en unieke fresco’s en iconen werden van roet ontdaan. Met zichtbaar resultaat.

Graf van Jezus

De GrafkerkOok het (lege) graf van Jezus werd onder handen genomen. Altijd weer een spannend moment. In historische bronnen waren er beschrijvingen, maar zouden die door de archeologische vondsten onder­steund worden? De archeologen verwijderden de bovenste marmeren plaat, waarbij in de loop der eeuwen miljoenen christenen geknield hebben. Daaronder lag onder een laag zand een tweede dekplaat, met een kruisvaarderskruis erop. Deze plaat uit de twaalfde eeuw was bekend uit de bronnen. Daaronder ontdekte men een deksteen uit de vierde eeuw, uit de tijd dat de Grafkerk in opdracht van keizer Constantijn gebouwd werd. Daaronder vond men het stenen bed waarop Jezus begraven zou zijn. Het bijzondere van deze vondst is dat alle lagen van de geschiedenis zijn teruggevonden bij het grafmonument van Jezus.

Bij de werkzaamheden werd een klein luikje gemaakt in de grafkapel, waar achter de oor­spron­ke­lijke rots te zien is van het oor­spron­ke­lijke graf van Jezus. Dichterbij kan een gelovige niet komen... maar wel met de bood­schap van de engelen in het achterhoofd.

 

(dit artikel is overgenomen uit SamenKerk - editie april 2018)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose