Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

De Nieuwe Bavo Bloeit

Vrijdag 20 t/m vrijdag 27 april 2018

gepubliceerd: maandag, 19 maart 2018

Na de eer­dere succes­volle edities maakt de Haar­lemse ka­the­draal zich op voor de vierde keer ‘De Nieuwe Bavo Bloeit’ met als motto dit jaar ‘Een Hemels Onthaal’.

Met dit eve­ne­ment wil de Nieuwe Bavo haar gast­vrij­heid be­na­druk­ken door bezoekers te ont­van­gen in een bloemen­zee van de majestueuze versierde koepel en uitlopers in kapellen en hoog­koor. De bloem­stukken zijn ont­wor­pen en geschikt door ruim 150 (!) stu­den­ten van diverse Neder­landse oplei­dingen bloemsier­kunst. Op advies van styliste Ingeborg Kemperman is dit jaar gekozen voor een pastelach­tige set­ting, zodat de zachte goudgele kleuren van het kerkinterieur geaccen­tu­eerd wor­den.

‘De Nieuwe Bavo Bloeit’ is inmiddels uitgegroeid tot een groot en kleur­rijk eve­ne­ment en behoort tot een van Neder­lands spectaculairste indoor flora projecten en is een ini­tia­tief van de Stich­ting Ka­the­drale Basiliek St. Bavo.

Pro­gram­ma

Koepel­tochten, Ka­the­drale Rond­lei­ding & Kathe­draal­Mu­seum

Op vrij­dag, zater­dag en zon­dag zijn er de hele dag door rond­lei­dingen langs de hoogte­pun­ten van de Nieuwe Bavo. Bij­zon­der zijn de doorlopende koepel­tochten: via de slakkenhuis­trap en diverse doorgangen komt u op het hoogst punt in de koepel van waaruit een feno­menaal uit­zicht is op de bloemencreaties in de ka­the­draal.

Ouderen­dag

Op vrij­dag vindt er een speciale ouderen­dag plaats. Ie­der­een ouder dan 65 jaar krijgt op vrij­dag­mor­gen tussen 10.00 tot 12.30 uur € 2,- kor­ting op de toegangs­prijs (normaal € 5,-) en een kopje koffie of thee. De hele dag zijn er rond­lei­dingen en kan de bloemsier­kunst wor­den bewon­derd.

Opening Haar­lem Bloeit

Ook op vrij­dag­avond (20 april) is een bezoek aan dit eve­ne­ment de moeite waard. In de ka­the­draal zijn de bloemcreaties dan prach­tig aangelicht. Extra bij­zon­der is de de ope­ning van ‘Haar­lem Bloeit’ met een heuse lichtshow met prach­tige licht­pro­jecties op de ka­the­draal. Ook kunnen dan de torens wor­den beklommen en de invallende duisternis staat garant voor een prach­tig uit­zicht over de stad.

Bloemen­boot

Tijdens het eve­ne­ment vaart een prach­tig versierde bloemen­boot van Smidtje Canal Cruises van het Spaarne naar de aanlegstei­ger van de Nieuwe Bavo.

Expositie Mari Andriessen

In het Kathe­draal­Mu­seum is de nieuwe expositie over het leven en werk van beeld­hou­wer Mari Andriessen te bezich­tigen en er is ruime gelegen­heid om de andere hoogte­pun­ten van de Nieuwe Bavo te bekijken, met speciale aan­dacht voor de recente kunst­werken van Jan Dibbets, Gijs Frieling en Marc Mulders.

Kinder­acti­vi­teiten

Op vrij­dag, zater­dag en zon­dag zijn er leuke kin­der­acti­vi­teiten. Aan een grote tafel kunnen kin­de­ren hun eigen ket­ting of arm­bandje van bloemen maken.

Meer in­for­ma­tie

Het volle­dige pro­gram­ma, ope­ningstij­den en entree­kos­ten is te vin­den op de speciale web­si­te. Ook op Facebook is het even­ment te vin­den.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose