Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Relieken martelaren van Gorkum in Langedijk

gepubliceerd: dinsdag, 13 januari 2009
De reliekschrijn met relieken van de mar­te­la­ren van Gorkum is van 23 januari t/m 1 februari in de Sint Jan de Doper­kerk, Dorps­straat 516, in Noord-Scharwoude (Lange­dijk). Op vrij­dag 23 januari wordt de reliekschrijn de kerk ingedragen tij­dens een vesper­vie­ring. De Lange­dijker Oratorium Vereni­ging voert delen van de “Vesperae solennes de Confessore” van W.A. Mozart uit. Aanvang is om 19.00 uur.

De reliekschrijn, eigendom van de Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, is tij­de­lijk in Lange­dijk van­wege een oecu­me­nisch project rond de Zeeuwse dichter en musicus Adriaen Valerius (1570-1625) en zijn boek “Neder­landtsche Gedenck-clanck” uit 1626. Het is een muzikaal ge­schie­de­nis­boek over de Tach­tig­ja­rige Oorlog, de poli­tieke en reli­gi­euze opstand in de Neder­lan­den tegen de koning van Spanje.

De reliekschrijn bevat overblijfselen van de 19 gees­te­lij­ken die als de Mar­te­la­ren van Gorkum op 9 juli 1572 in Brielle door de Geuzen om hun geloof wer­den opge­han­gen.

Op 29 januari houdt de heer Ben Hartmann in Kloosterhof (naast de Sint Jan de Doper­kerk) een lezing over de mar­te­la­ren van Gorkum. Aanvang 20.00 uur.

Meer in­for­ma­tie

Voor meer in­for­ma­tie kunt u contact opnemen met de pa­ro­chie Sint Jan de Doper (tele­foon: 0226-312423) of met pastoor E.J. van Teijlingen (tele­foon: 06-12602716).

Ach­ter­grond

Van sep­tem­ber 2008 t/m mei 2009 wor­den door de bij de Raad van Kerken Lange­dijk aan­ge­slo­ten kerken en geloofs­ge­meen­schappen diverse ac­ti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd. Het centrale thema is: “Valerius Gedenckclanck”. De “Neder­landtsche Gedenck-clanck” is een boek uit 1626 van Zeeuwse dichter en musicus Adriaen Valerius (1570-1625). Het is een muzikaal ge­schie­de­nis­boek met lie­de­ren en melodieën die in veel kerken nog steeds gezongen wor­den. Kortom, de wor­tels van veel kerkzang.

De bijdragen van de R.K. pa­ro­chie in Lange­dijk zijn de aanwe­zig­heid van de reliekschrijn van de Mar­te­la­ren van Gorkum in Lange­dijk, de vesper­vie­ring van 23 januari, de lezing van 29 januari en de bezichti­ging van de reliekschrijn in de kerk op 1 februari (tot 16.00 uur).Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose