Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bijdragen aan Kerkbalans in bisdom Haarlem-Amsterdam flink gestegen

gepubliceerd: donderdag, 15 januari 2009
De bijdragen aan de actie Kerk­ba­lans in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zijn in het jaar 2007 met 3,6 % gestegen ten opzichte van 2006. De rooms-katho­lie­ke pa­ro­chies in Neder­land als geheel haal­den in 2007 2 procent meer bijdragen uit Kerk­ba­lans binnen dan in 2006. Niet alleen Haar­lem-Am­ster­dam, ook Rotter­dam, Gro­nin­gen-Leeu­war­den en Utrecht zaten boven het lan­de­lijke ge­mid­del­de. Dat heeft de organi­sa­tie van de inter­ker­ke­lijke geldinzamelingsactie Kerk­ba­lans vandaag bekendgemaakt.

De twee procent is bedui­dend meer dan in de afgelopen twee jaren waarbij tweemaal een stij­ging van 0,7 procent werd ge­rea­li­seerd. De opbrengst Kerk­ba­lans bedroeg in 2007 60,2 miljoen euro, een stij­ging van 1,2 miljoen. De ver­wach­ting is dat de opbrengst van Kerk­ba­lans in 2008 wederom bijna 2 procent hoger uit­komt dan in 2007, en circa 61,3 miljoen euro bedraagt.

De Kerk­ba­lans-in­kom­sten stegen in alle zeven rooms-katho­lie­ke bis­dom­men. De grootste stij­gingen zijn te vin­den in bisdom Rotter­dam (4,3 procent), Gro­nin­gen-Leeu­war­den (3,7 procent) en Haar­lem (3,6 procent). In het bisdom Den Bosch (1,5 procent) en bisdom Roermond (0,3 procent) zijn de stij­gingen het laagste.

Gebleken is dat in 2007 44 procent van de katho­lie­ke huis­hou­dens aan Kerk­ba­lans bijdroeg. Dit betekent een daling van de par­ti­ci­pa­tie: in 2005 was dit nog 46 procent, in 2006 45 procent. Alleen in het bisdom Roermond is de par­ti­ci­pa­tie de afgelopen twee jaar niet gedaald.

Volgens ker­ke­lijke registratie waren er ultimo 2007 4.311.000 katho­lie­ken, wat per persoon een Kerk­ba­lans-bijdrage betekent van 14 euro. Kijkend naar wie daad­wer­ke­lijk een kerkbijdrage hebben gegeven, komt men tot een ge­mid­del­de Kerk­ba­lans-bijdrage van circa 32 euro per gever, ofwel circa 70 euro gemiddeld per huis­hou­den.

Kerk­ba­lans is een inter­ker­ke­lijke inzamelingsactie in Neder­land. Elk jaar zetten meer dan een half miljoen vrij­wil­li­gers zich in voor het behoud van de plaat­se­lijke pa­ro­chie, ge­meen­te en kerk. In 2009 wordt Kerk­ba­lans gehou­den in de periode van 18 januari tot en met 1 februari, met als motto: ‘Een kerk is van blijvende waarde’.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose