Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

“Wees niet bang!”

Boodschap van paus Franciscus b.g.v. Wereldjongerendag

gepubliceerd: donderdag, 8 maart 2018
“Wees niet bang!”

“In de Heilige Schrift staat de uitdruk­king ‘Wees niet bang’ 365 keer in ver­schil­lende variaties herhaald. Alsof de Heer wil dat we vrij zijn van angst, elke dag van het jaar.” Dit schrijft paus Fran­cis­cus in zijn bood­schap aan jon­ge­ren vanwege Palm­zon­dag/Wereld­jon­ge­ren­dag 25 maart 2018.

De bood­schap van de paus heeft als thema “Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevon­den bij God” (Lucas 1, 30). De engel die haar de geboorte van Jezus aankon­digt, zegt Maria niet bang te zijn als het gaat om de grote roe­ping die haar is toe­ver­trouwd door God.

“Een ‘onder­lig­gende’ angst die velen van jullie hebben”, schrijft de paus tot de jon­ge­ren, “is die van niet geliefd te zijn, dat mensen je niet mogen, je niet ac­cep­teren.” Over deze en andere angsten zegt paus Fran­cis­cus dat het be­lang­rijk is te on­der­schei­den en onder ogen te zien waarvoor je bang bent. Dat is de eerste stap om je angsten te over­win­nen.

“Gods genade geeft de moed om met ver­trouwen ja te zeggen op onze roe­ping. Die roe­ping vraagt een gelo­vi­ge toe­wij­ding, die elke dag moet wor­den vernieuwd. Onze weg is niet zon­der kruis, er zijn niet alleen onze aan­vanke­lijke aarzelingen, maar er komen ook veel­vul­dig verlei­dingen op ons pad.” Daarbij komt, schrijft de paus, dat je als leer­ling van Christus je leven lang het gevoel zult hebben dat je ontoereikend bent. “Echter, als leer­ling van Christus weet je ook van de hulp van de genade van God.”

Aan het eind van zijn bood­schap onder­streept de paus de uit­no­di­ging aan jon­ge­ren om deel te nemen aan de Wereld­jon­ge­ren­da­gen van 2019 in Panama: “De WJD vragen moed. Ze zijn niet voor jon­ge­ren die enkel comfort zoeken en die moei­lijk­he­den uit de weg gaan. Neem jij de uit­daging aan?”

 

(bron: bisdombreda.nl)Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 21 mei 2020Jongerenplatform Live - De Walk & Talkshow Video
woensdag, 20 mei 2020Q&A-sessies - Jongerenpastoraat Video
maandag, 18 mei 2020Virtuele pelgrimage naar Echternach
dinsdag, 5 mei 2020Q&A-sessies - Jongerenpastoraat
donderdag, 23 april 2020Online thema-avonden - de zin van het lijden
dinsdag, 21 april 2020Wereldgezinsdagen en Wereldjongerendagen uitgesteld
woensdag, 15 april 2020Barmhartigheidszondag livestream voor tieners
vrijdag, 3 april 2020Pausboodschap voor Wereldjongerendag
woensdag, 1 april 2020Online thema-avonden over de zin van het lijden
woensdag, 1 april 2020Bavodag uitgesteld naar 2021
maandag, 30 maart 2020Online catechese in tijden van corona
dinsdag, 10 maart 2020Jongerenbedevaart naar Rome geannuleerd
woensdag, 4 maart 2020Jongerenpelgrimage naar Echternach
dinsdag, 3 maart 2020Meet & Greet The Lord
maandag, 24 februari 2020Bavodag 2020 - Jij kent mij *AFGELAST*
zondag, 23 februari 2020Diner voor onze vrienden van de straat
maandag, 3 februari 2020Rob Polet begeleidt jongerenbedevaart Rome Video
vrijdag, 31 januari 2020Jongeren helpen met levensvragen
dinsdag, 19 november 2019Informatieavond jongerenbedevaart Rome Video
woensdag, 6 november 2019Ikhebeenwillibrordbijbelnodig.nlBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose