Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

“Wees niet bang!”

Boodschap van paus Franciscus b.g.v. Wereldjongerendag

gepubliceerd: donderdag, 8 maart 2018
“Wees niet bang!”

“In de Heilige Schrift staat de uitdruk­king ‘Wees niet bang’ 365 keer in ver­schil­lende variaties herhaald. Alsof de Heer wil dat we vrij zijn van angst, elke dag van het jaar.” Dit schrijft paus Fran­cis­cus in zijn bood­schap aan jon­ge­ren van­wege Palm­zon­dag/Wereld­jon­ge­ren­dag 25 maart 2018.

De bood­schap van de paus heeft als thema “Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevon­den bij God” (Lucas 1, 30). De engel die haar de geboorte van Jezus aankon­digt, zegt Maria niet bang te zijn als het gaat om de grote roe­ping die haar is toe­ver­trouwd door God.

“Een ‘onder­lig­gende’ angst die velen van jullie hebben”, schrijft de paus tot de jon­ge­ren, “is die van niet geliefd te zijn, dat mensen je niet mogen, je niet ac­cep­teren.” Over deze en andere angsten zegt paus Fran­cis­cus dat het be­lang­rijk is te on­der­schei­den en onder ogen te zien waarvoor je bang bent. Dat is de eerste stap om je angsten te over­win­nen.

“Gods genade geeft de moed om met ver­trouwen ja te zeggen op onze roe­ping. Die roe­ping vraagt een gelo­vi­ge toe­wij­ding, die elke dag moet wor­den vernieuwd. Onze weg is niet zon­der kruis, er zijn niet alleen onze aan­vanke­lijke aarzelingen, maar er komen ook veel­vul­dig verlei­dingen op ons pad.” Daarbij komt, schrijft de paus, dat je als leer­ling van Christus je leven lang het gevoel zult hebben dat je ontoereikend bent. “Echter, als leer­ling van Christus weet je ook van de hulp van de genade van God.”

Aan het eind van zijn bood­schap onder­streept de paus de uit­no­di­ging aan jon­ge­ren om deel te nemen aan de Wereld­jon­ge­ren­da­gen van 2019 in Panama: “De WJD vragen moed. Ze zijn niet voor jon­ge­ren die enkel comfort zoeken en die moei­lijk­he­den uit de weg gaan. Neem jij de uit­daging aan?”

 

(bron: bisdombreda.nl)Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap WereldjongerendagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose