Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

“Wees niet bang!”

Boodschap van paus Franciscus b.g.v. Wereldjongerendag

gepubliceerd: donderdag, 8 maart 2018
“Wees niet bang!”

“In de Heilige Schrift staat de uitdruk­king ‘Wees niet bang’ 365 keer in ver­schil­lende variaties herhaald. Alsof de Heer wil dat we vrij zijn van angst, elke dag van het jaar.” Dit schrijft paus Fran­cis­cus in zijn bood­schap aan jon­ge­ren van­wege Palm­zon­dag/Wereld­jon­ge­ren­dag 25 maart 2018.

De bood­schap van de paus heeft als thema “Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevon­den bij God” (Lucas 1, 30). De engel die haar de geboorte van Jezus aankon­digt, zegt Maria niet bang te zijn als het gaat om de grote roe­ping die haar is toe­ver­trouwd door God.

“Een ‘onder­lig­gende’ angst die velen van jullie hebben”, schrijft de paus tot de jon­ge­ren, “is die van niet geliefd te zijn, dat mensen je niet mogen, je niet ac­cep­teren.” Over deze en andere angsten zegt paus Fran­cis­cus dat het be­lang­rijk is te on­der­schei­den en onder ogen te zien waarvoor je bang bent. Dat is de eerste stap om je angsten te over­win­nen.

“Gods genade geeft de moed om met ver­trouwen ja te zeggen op onze roe­ping. Die roe­ping vraagt een gelo­vi­ge toe­wij­ding, die elke dag moet wor­den vernieuwd. Onze weg is niet zon­der kruis, er zijn niet alleen onze aan­vanke­lijke aarzelingen, maar er komen ook veel­vul­dig verlei­dingen op ons pad.” Daarbij komt, schrijft de paus, dat je als leer­ling van Christus je leven lang het gevoel zult hebben dat je ontoereikend bent. “Echter, als leer­ling van Christus weet je ook van de hulp van de genade van God.”

Aan het eind van zijn bood­schap onder­streept de paus de uit­no­di­ging aan jon­ge­ren om deel te nemen aan de Wereld­jon­ge­ren­da­gen van 2019 in Panama: “De WJD vragen moed. Ze zijn niet voor jon­ge­ren die enkel comfort zoeken en die moei­lijk­he­den uit de weg gaan. Neem jij de uit­daging aan?”

 

(bron: bisdombreda.nl)Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021JongerenonderzoekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose