Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bavokoor verzorgt concert op “heilige grond” van Santa Marta

gepubliceerd: maandag, 19 januari 2009
Bij hoge uit­zon­de­ring zal het koor van de Haar­lemse Sint-Bavo­kathe­draal tij­dens zijn jubileumreis naar Rome, op 1 mei, een uit­voe­ring ver­zorgen in Santa Marta.

Santa Marta is het hotel in Vati­caan­stad waar de kar­di­na­len ver­blij­ven tij­dens een conclaaf. Er wonen enkele hon­der­den curie-mede­wer­kers, en men her­bergt bis­schop­pen die Rome bezoeken. Het is de eerste keer dat een bui­ten­lands koor in de grote kapel van Santa Marta een uit­voe­ring ver­zorgt.

De reis van het koor wordt begeleid door kar­di­naal Simonis en mgr. Punt. Na afloop van de uit­voe­ring is er in het gebouw een ont­vangst door mgr. Punt van curie­me­de­werkers en geno­dig­den. De rector van Santa Marta, mgr. Aldo Tolotto, noemt zijn huis “heilige grond”. “De heilige Geest werkt tij­dens het conclaaf niet alleen in de Sixtijnse kapel, waar de stem­mingen plaats­vin­den, maar juist ook hier, waar de Vaders eten rusten, bid­den, slapen en overleggen”.

Op het pro­gram­ma van het koor staat ver­der een Concert op de Neder­landse ambassade bij de Ita­li­aanse staat bij gelegen­heid van Koninginne­dag, de opluiste­ring van de avond­mis met aan­slui­tend concert in de Anima, voor de Neder­landse ge­meen­schap in Rome en de zon­dagse Hoog­mis in de Friezen­kerk.

Op zon­dag­avond 3 mei ver­zorgt het koor in de basiliek van Sint Pieter de Hoog­mis met kar­di­naal Comastri, aarts­pries­ter van de Basiliek. Kar­di­naal Simonis en mgr. Punt zullen in deze vie­ring con­ce­le­breren.

KRO/RKK zal de hele reis volgen en vastleggen.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose