Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Avond van de Martelaren

Vrijdag 23 maart - 18.30 uur - Nicolaasbasiliek Amsterdam

gepubliceerd: zaterdag, 10 maart 2018
foto: Kerk in Nood Nederland
Avond van de Martelaren

Waar we vorig jaar nog ‘mar­te­la­ren’ her­dach­ten die in het nieuws kwamen, zoals de ver­moorde Franse pries­ter Jacques Hamel, lijkt het alsof er in afgelopen jaar geen Chris­te­nen zijn vermoord om hun geloof. Niets is echter min­der waar.

Op de Avond van de Mar­te­la­ren brengt Kerk in Nood Neder­land u dit jaar de verhalen van onbekende Chris­te­nen die in 2017 het leven lieten vanwege hun roe­ping om de Heer na te volgen.

We her­denken de Fran­cis­caanse pater Diego Bedoya, die in het door sociale onrust en armoede ver­scheurde Venezuela het leven liet. Hij gaf alles aan de armen, inclusief zijn leven. Ook bid­den we voor mar­te­la­ren uit Kenia en de Filipijnen, waar aanvallen op Chris­te­nen slacht­of­fers maakten.

Bidt u mee voor de mar­te­la­ren, hun nabe­staan­den en ver­vol­gers? De Avond van de Mar­te­la­ren wordt -net als vorig jaar- gehou­den in de St. Nicolaas­basi­liek, Prins Hendrik­kade 74-76 te Am­ster­dam, schuin tegen­over het Centraal Station. Om 18.30 uur is er een Eucha­ris­tie­vie­ring met als hoofd­cele­brant Mgr. Dr. J.M. Punt. Daarna wordt de kruis­weg gebe­den met ge­tui­ge­nissen en muziek. De avond zal rond 21.00 uur wor­den afgesloten. De toegang is gratis. In ver­band met de organi­sa­tie dient u zich wel aan te mel­den.

Details

datum: vrij­dag 23 maart 2018
tijd: van 18.30 tot 21.00 uur
locatie: St. Nicolaas­basi­liek, Prins Hendrik­kade 74-76, Am­ster­dam
organi­sa­tie: Kerk in Nood - ACN Neder­land
in­for­ma­tie: info@kerkin­nood.nl
aanmel­den: kerkin­nood.nl/actueel/uit­no­di­ging-avond-van-de-mar­te­la­ren


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 18 februari 2020Avond van de Martelaren Video
zaterdag, 13 april 2019Indrukwekkende Avond van de Martelaren
woensdag, 12 april 2017Martelaren van onze tijd herdacht
maandag, 21 maart 2016Martelaren van deze tijd
zondag, 29 maart 2015Indrukwekkende Avond van de Martelaren
zaterdag, 19 april 2014Prachtige fotoís Avond van de Martelaren
donderdag, 21 maart 2013Symposium b.g.v. Avond van de Martelaren
woensdag, 4 april 2012Aandacht voor een vergeten groep
donderdag, 24 maart 2011Avond van de Martelaren 2011Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose