Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Avond van de Martelaren

Vrijdag 23 maart - 18.30 uur - Nicolaasbasiliek Amsterdam

gepubliceerd: zaterdag, 10 maart 2018
foto: Kerk in Nood Nederland
Avond van de Martelaren

Waar we vorig jaar nog ‘mar­te­la­ren’ her­dach­ten die in het nieuws kwamen, zoals de ver­moorde Franse pries­ter Jacques Hamel, lijkt het alsof er in afgelopen jaar geen Chris­te­nen zijn vermoord om hun geloof. Niets is echter min­der waar.

Op de Avond van de Mar­te­la­ren brengt Kerk in Nood Neder­land u dit jaar de verhalen van onbekende Chris­te­nen die in 2017 het leven lieten van­wege hun roe­ping om de Heer na te volgen.

We her­denken de Fran­cis­caanse pater Diego Bedoya, die in het door sociale onrust en armoede ver­scheurde Venezuela het leven liet. Hij gaf alles aan de armen, inclusief zijn leven. Ook bid­den we voor mar­te­la­ren uit Kenia en de Filipijnen, waar aan­val­len op Chris­te­nen slacht­of­fers maakten.

Bidt u mee voor de mar­te­la­ren, hun nabe­staan­den en ver­vol­gers? De Avond van de Mar­te­la­ren wordt -net als vorig jaar- gehou­den in de St. Nicolaas­basi­liek, Prins Hendrik­kade 74-76 te Am­ster­dam, schuin tegen­over het Centraal Station. Om 18.30 uur is er een Eucha­ris­tie­vie­ring met als hoofd­cele­brant Mgr. Dr. J.M. Punt. Daarna wordt de kruis­weg gebe­den met ge­tui­ge­nissen en muziek. De avond zal rond 21.00 uur wor­den af­ge­slo­ten. De toegang is gratis. In ver­band met de organi­sa­tie dient u zich wel aan te mel­den.

Details

datum: vrij­dag 23 maart 2018
tijd: van 18.30 tot 21.00 uur
locatie: St. Nicolaas­basi­liek, Prins Hendrik­kade 74-76, Am­ster­dam
organi­sa­tie: Kerk in Nood - ACN Neder­land
in­for­ma­tie: info@kerkin­nood.nl
aanmel­den: kerkin­nood.nl/actueel/uit­no­di­ging-avond-van-de-mar­te­la­renBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose