Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

24 Uur gebed voor de Heer

Vrijdag 9 en zaterdag 10 maart - Heiloo en Amsterdam

gepubliceerd: dinsdag, 6 maart 2018
foto: olvternood.nl
24 Uur gebed voor de Heer

Ook dit jaar heeft Paus Fran­cis­cus de gelo­vi­gen opge­roe­pen deel te nemen aan de gebedsactie ’24 uur voor de Heer’. In stilte rond het H. Sacra­ment in gebed aanwe­zig zijn en het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning ont­van­gen zijn de centrale accenten van deze gebeds­actie. In ons bisdom kunnen gelo­vi­gen op twee bij­zon­dere plekken terecht.

Heiloo

In het Dio­ce­saan Missio­nair Centrum start de gebedsactie op vrij­dag 9 maart om 12.00 uur het een H. Mis en daarna uit­stel­ling. Om 20.30 is er een ‘Meet en Greet the Lord’. De hele nacht door is er ver­der uit­stel­ling en gele­gen­heid om te biechten. De gebedsactie ein­digt op zater­dag 10 maart om 12.00 uur met de zegen met het Aller­hei­ligste en de H. Mis.

  • Dio­ce­saan Missio­nair Centrum, Hoogeweg 65, Heiloo
  • vrij­dag 9 maart 12.00 uur - zater­dag 10 maart 12.00 uur
  • www.olvter­nood.nl

Am­ster­dam

In de kapel van het Begijnhof in Am­ster­dam wordt even­eens deze bij­zon­dere gebedsactie gehou­den. Daar is op vrij­dag 9 maart de start om 17.00 uur met de H. Mis en daarna uit­stel­ling. De gebedsactie ein­digt op zater­dag 10 maart met de vespers om 18.00 uur. Ook hier is gedurende de gebedsactie gele­gen­heid om te biechten.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose