Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Winterse warme Lourdes bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood

gepubliceerd: woensdag, 21 januari 2009
Op het feest van OLVrouw van Lourdes, 11 februari , vindt de bisdom­bede­vaart naar het hei­lig­dom van Maria in Heiloo plaats om Maria van Lourdes te eren. Vorig jaar zijn duizen­den Neder­lan­ders naar Lourdes gereisd om het 150 jarig jubileum te vieren. Velen zijn dank­baar voor het goede dat zij in Lourdes hebben ont­van­gen en ervaren.

De bede­vaart begint om 18.30 uur met het bid­den van de Rozen­krans gevolgd door de vie­ring van de Eucha­ris­tie om 19.00 uur in de Bede­vaarts­kerk. De bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. J.M. Punt is de hoofd­cele­brant. In de vie­ring wordt gezongen door de zusters van Am­ster­dam. Aan­slui­tend licht­pro­ces­sie door het bede­vaarts­park naar het beeld van Maria van Lourdes.

Na afloop opent de bis­schop de ten­toon­stel­ling: een pelgrimage naar Lourdes genade in beel­den gevat. De foto­graaf Steef Pardoen heeft een in­druk­wek­kend en ontroerend beeld­ver­slag samen­ge­steld van mensen in Lourdes in opdracht van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. De ten­toon­stel­ling is iedere dag te bezich­tigen van 12 februari tot 1 april in de Bede­vaarts­ka­pel; geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Het pelgrimshuis Oesdom wordt gron­dig gereno­veerd. Daarom zijn rond de Maria­bron (of Runx­putte) vuurkorven ontstoken om licht en warmte te geven aan de pelgrims die elkaar kunnen ont­moe­ten in de kruisgang onder het genot van een kop warme chocolade. (Pers­be­richt hei­lig­dom)

Onze Lieve Vrouw ter Nood is de grootste bede­vaarts­plaats in Noord-Neder­land en viert in 2009-2010 haar 600 jarig jubileum. Sinds 2005 is het aangewezen als geloofs­cen­trum voor het bisdom van Haar­lem-Am­ster­dam. De hoofd­in­gang ligt aan de Kapellaan te Heiloo, dat u ge­mak­ke­lijk met de auto kunt bereiken via de A9 en de N203 (afslag Kapellaan, naast het Golden Tulip Hotel).Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose