Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mgr. Joop Stam treedt terug als proost van het kapittel

gepubliceerd: vrijdag, 16 februari 2018

Oud deken mgr. Joop Stam (83) is nog steeds zeer actief, onder meer in de Sint Nicolaas­basi­liek en als ker­ke­lijk assis­tent van Sant’ Egidio in de Mozes en Aäron­kerk, waar­van hij rector is of als assis­tent in Krommenie. Als proost (voor­zit­ter) van het kapit­tel heeft hij nu besloten terug te tre­den.

Mgr. Stam was jarenlang deken van Amster­dam, rector van de Sint Nicolaas­basi­liek, bedrijfsaal­moe­ze­nier en hij werd dit jaar veer­tig jaar gele­den voor het eerst in het kapit­tel benoemd. In de kapit­tel­ver­ga­de­ring van don­der­dag 15 februari werd ge­spro­ken over moge­lijke nieuwe benoe­mings­ter­mijnen van de leden van het kapit­tel omdat de hui­dige termijnen afgelopen zijn. De voor­zit­ter, proost Joop Stam, vond het een goede gelegen­heid om terug te tre­den. Hij zal door de bis­schop tot ere-kannunik wor­den benoemd.

Na afloop van de ver­ga­de­ring werd van dit ‘his­to­rische moment’ bij­gaande foto gemaakt.

De bis­schop en het bisdom is mgr. J. Stam zeer dank­baar voor zijn harte­lijke en gelo­vi­ge inzet waarin we steeds zijn liefde voor Christus en de Kerk kon­den merken. Die inzet zal blijven, al is het niet meer als proost van het kapit­tel, maar wel in de ver­schil­lende pas­to­rale en li­tur­gische taken die hij blijft vervullen.

Mgr. Hendriks schrijft op zijn web­si­te Arsacal.nl: “Harte­lijk dank, mgr. Joop Stam, voor de pret­tige wijze waarop je de verga­de­ringen altijd hebt geleid.”

De aan­kon­di­ging kwam - zon­der het te weten - precies op de dag waarop paus Fran­cis­cus een Motu Proprio heeft bekendgemaakt dat heet “Leren om afscheid te nemen” (“Imparare a congedarsi”) en dat gaat over het aanbie­den van ont­slag op 75-jarige leef­tijd voor ver­schil­lende ker­ke­lijke ambten vooral in de Romeinse curie en de pau­se­lijke diplomatie.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose