Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Jaarlijkse ontmoeting Vlaamse en Nederlandse bisschoppen

Dit jaar in ís-Hertogenbosch

gepubliceerd: woensdag, 7 februari 2018
foto: Anna Kruse
Jaarlijkse ontmoeting Vlaamse en Nederlandse bisschoppen

De jaarlijkse ontmoeting tussen de Vlaamse en Neder­landse bis­schop­pen vond dit keer plaats in het bisschopshuis te ’s-Her­to­gen­bosch, waar bisschop De Korte gastheer was.

De ontmoeting op dinsdag 6 februari werd geleid door de voorzitter van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie bisschop J. van den Hende. Er werd gesproken over thema’s als de interreligieuze dialoog met de islam, de synode over jongeren en de discussie in Nederland over het onderwerp ‘Voltooid leven’.

De interreligieuze dialoog kwam ter sprake omdat de Vlaamse bis­schop­pen zien dat onder de bevolking, met name in grote steden als Brussel, meer dan dertig procent van de bevolking moslim is. De vraag is wat dit betekent voor de aanwezigheid van religie in de samenleving en de interreligieuze dialoog en wat dit gaat betekenen voor de katholieke geloofs­ge­meen­schap.

Belangrijk werd gevonden om samen aandacht te hebben voor bepaalde normen en waarden die ver­schil­lende religies met elkaar gemeen hebben, maar waar bij het seculiere volksdeel en ook bij de regering vaak geen begrip voor is. In de Neder­landse situatie is er in de kerkprovincie ook sprake van dialoog met de islam, via het referent­schap van de interreligieuze dialoog. Beleids­me­de­werker op dit terrein, drs. Berry van Oers, schreef een boek over de interreligieuze dialoog op basis van kerkelijke documenten sinds het concilie­do­cu­ment Nostra Aetate. Ook vindt jaarlijks in Utrecht de interreligieuze ontmoeting ‘In Vrijheid Verbonden’ plaats, in de aanwezigheid van prinses Beatrix.

Jongeren­synode

Verder werden resultaten gedeeld naar aanleiding van de enquête die in opdracht van het Vaticaan is gehouden in de ver­schil­lende kerkprovincies ten behoeve van de bis­schop­pen­synode over jongeren die in oktober 2018 zal worden gehouden. Hier bleek herkenning in het feit dat er enerzijds jongeren zijn die actief betrokken zijn en in hun antwoorden diepgang lieten zien en anderzijds juist jongeren die verder van de kerk staan en minder vertrouwd zijn met geloofszaken. Zowel in Nederland als België spelen ver­schil­lende nieuwe bewegingen een positieve rol in het jon­ge­ren­werk. Zij weten groepen jongeren actief te betrekken.

Voltooid leven

De Vlaamse bis­schop­pen werden geïnformeerd over de discussie in Nederland met betrekking tot ‘Voltooid leven’ waar in Nederland breed maat­schap­pe­lijk debat over wordt gevoerd. Voor beide landen geldt dat het verruimen van de moge­lijk­he­den voor levensbeëindiging niet alleen onder Rooms-Katholieken en andere gelovigen tegenstanders vindt maar dat er sprake is van een breder maat­schap­pe­lijk bezwaar. Zo spreken in Nederland ook artsen en psychologen zich meer uit tegen de voorstellen inzake ‘Voltooid leven’ die thans ter discussie zijn.

Na een boeiende bespreking van de ver­schil­lende onderwerpen baden de bis­schop­pen samen het middag­ge­bed in de kapel van het Sint-Jans­cen­trum, waarna er gegeten werd in de brasserie van het Noord Brabants museum.

foto: Ramon Mangold
Jaarlijkse ontmoeting Vlaamse en Nederlandse bisschoppen in ’s-Hertogenbosch

Namens de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie namen deel aan deze ontmoeting: kardinaal Eijk, mgr. Van den Hende, mgr. Punt, mgr. Liesen, mgr. De Korte, mgr. Van den Hout, mgr. Hoogenboom, mgr. Woorts, mgr. Mutsaerts, mgr. Hendriks, mgr. De Jong, mgr. Schnackers, secretaris-generaal mw. S. Daalmans, hoofd pers en com­mu­ni­ca­tie mw. A. Kruse.

Namens de Belgische Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie: kardinaal De Kesel, mgr. Hoogmartens, mgr. Aerts, secretaris-generaal mgr. Cosijns, woordvoerder voor de Frans­ta­lige bis­schop­pen T. Scholtes s.j. en woordvoerder voor de Vlaams­ta­lige bis­schop­pen G. De Kerpel.

(bron: rkkerk.nl)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose