Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jongerenprogramma Assisi bekend

Aanmelden vr 1 februari!

gepubliceerd: dinsdag, 30 januari 2018

Van maan­dag 30 april t/m zon­dag 6 mei 2018 ver­trek­ken we met het bisdom rich­ting Assisi! Speciaal voor jon­ge­ren wor­den er, naast het algemene pro­gram­ma, speciale ac­ti­vi­teiten in Assisi geor­ga­ni­seerd. Het jon­ge­ren­pro­gramma (18-30 jaar) is nu in grote lijnen bekend.

Het pro­gram­ma bestaat voor een groot deel uit avond­acti­vi­teiten en een keer een keuze­pro­gramma in de mid­dag. Over­dag neem je door­gaans deel aan het alge­meen pro­gram­ma. Onderaan vind je meer info over het volwassen­pro­gramma en het in­schrij­ven. LET OP!: Er wordt nog gewerkt aan het de­fi­ni­tief maken van de ac­ti­vi­teiten. Dus houd nog even een slag om de arm.

Pro­gram­maon­der­de­len jon­ge­ren

Speciaal voor jon­ge­ren wor­den er, naast het algemene pro­gram­ma, speciale ac­ti­vi­teiten in Assisi geor­ga­ni­seerd. Het jon­ge­ren­pro­gramma (18-30 jaar) is nu in grote lijnen bekend. Het pro­gram­ma bestaat voor een groot deel uit avond­acti­vi­teiten en 1x een keuze­pro­gramma in de mid­dag. Over­dag neem je door­gaans deel aan het alge­meen pro­gram­ma. Onderaan vind je meer info over het volwassen­pro­gramma en het in­schrij­ven.

Maan­dag - Kennis­ma­ken, BBQ en Popup Choir

BBQMaan­dag is voor een groot deel een reis­dag. Toch zullen we deze avond elkaar als jon­ge­ren al ont­moe­ten. We verzamelen op de cam­ping en set­telen ons in de goed uit­geruste mobile homes of chalets die ons zijn toegewezen. In de avond hou­den we een gezellige BBQ en or­ga­ni­se­ren we een ‘PopUp Choir’ om elkaar op een grappige en ontspannen manier beter te leren kennen. Je hoeft niet perse goed te kunnen zingen, ie­der­een kan meedoen. De bedoeling is dat we elkaar beter leren kennen. Ieder van jullie krijgt deze avond een tegeltje mee, zoals die in Assisi veel te vin­den zijn met daarop de spreuk: “Heer wat wilt gij dat ik doe?” De woor­den die Fran­cis­cus uitsprak toen Jezus aan het Kruis in San Daminao hem riep. Op de laatste dag, komen we op deze vraag terug en mag jij het ant­woord geven dat je dan hebt.

Dins­dag - Het leven van Fran­cis­cus

Heilige FranciscusDins­dag­avond duiken we onder in het leven van Fran­cis­cus van Assisi aan de hand van een creatieve seminar die broe­der Fer de Reijken aan ons geeft. Fer is een Fran­cis­caan uit Am­ster­dam en probeert te leven zoals Fran­cis­cus dat ook probeerde. Fran­cis­cus is voor hem een grote inspi­ra­tor. Die in­spi­ra­tie wil hij met ons delen aan de hand van concrete verhalen uit het leven van Fran­cis­cus en ons daar­mee ook laten in­spi­re­ren door Fran­cis­cus. De locatie en sfeer van deze inhou­de­lijke avond wordt later bekend.

Woens­dag - Barm­har­tig­heid en Samen Uit Eten

Op woens­dag wordt er een gebeds­vie­ring gehou­den in de Santa Maria Degli Angeli. Veel jon­ge­ren die naar Wereld­jon­ge­ren­da­gen zijn geweest bewaren bij­zon­dere her­in­ne­ringen aan de aanbid­ding van het sacra­ment. Dit bij­zon­dere moment zullen we deze bede­vaart ook beleven. Som­mi­ge van ons zullen daar een kleine rol in gaan vervullen. In de mid­dag zal er zo moge­lijk ook een kleine voor­be­rei­ding op de avond van Barm­har­tig­heid plaats­vin­den, gegeven door Kape­laan Teun Warnaar. Af­han­ke­lijk van de tijd zullen we met alle jon­ge­ren voor of na de avond van Barm­har­tig­heid samen met elkaar uit eten gaan.

Donder­dag - Keuze­pro­gramma: Carceri, Raften en ontspan­ning

Eremo delle CarceriOp don­der­dag wordt er in de mid­dag een keuze­pro­gramma aan­ge­bo­den voor jon­ge­ren. Je kunt kiezen uit drie opties:

  1. Voet­tocht naar de Carceri (een eeuwen­oud kloostertje op de Monte Subasio(berg) met grotten waar Fran­cis­cus en zijn broe­ders baden)
  2. Met een groep gaan Raften of
  3. Een vrije mid­dag voor het inkopen van souvenirs of het pakken van een terrasje.

In de avond komen we terug op de cam­ping en denken we met elkaar na over wat we uit deze reis mee­ne­men en maken we ideeën om elkaar vaker te ont­moe­ten na deze reis.

Vrij­dag - Laatste avond + Tegel­wijs­heid

Dit avond­pro­gramma is vooral een gezellige af­slui­ten­de avond. We proberen opnieuw samen te eten op een gezellige locatie en maken er met wat improvi­sa­tie een muzikale en ontspannen avond van. We pakken deze avond ook het tegeltje er weer bij en denken na over het ant­woord op de vraag die we ons­zelf aan het begin van de week hebben gesteld “Heer wat wilt gij dat ik doe?”.

Zater­dag - Reis­dag

Assisi San FranciscoDeze dag reizen we terug naar Neder­land. Het pro­gram­ma voor deze dag is nog niet bekend. De invulling van de dag is af­han­ke­lijk van de vlieg- en bustij­den die nog bepaald moeten wor­den. Daarover hoor je later meer.

Ont­moe­ting, ontspan­ning en vriend­schap centraal

In het jon­ge­ren­pro­gramma staat ont­moe­ting met andere jon­ge­ren centraal. Bouw nieuwe vriend­schappen op en maak samen het pro­gram­ma mee! Ook bestaat er in het pro­gram­ma nog voldoende vrije tijd om je eigen hoogte­pun­ten van Assisi te bezoeken.

Meer weten over het volwassen­pro­gramma?

In het volwassen pro­gram­ma vier je mee met de grote vie­rin­gen en bezoek je de meest bij­zon­dere plekjes en kerken van Assisi. Lees hier meer over het volwassen­pro­gramma.

De kosten voor de 9-daagse bus­reis zijn €899,- en voor de 6-daagse vliegreis €799,-. Kin­de­ren, tieners en jon­ge­ren onder de 25 jaar kunnen gebruik maken van de subsidie­rege­ling. Zij kunnen al voor €449,- mee met de bus­reis en voor €349,- met de vliegreis.

Aanmel­den vóór 1 februari

Aanmel­den kan tot 1 februari op de web­si­te van reis­orga­ni­sa­tie VNB:

Alleen?

Zijn er vanuit jouw pa­ro­chie geen andere jon­ge­ren die mee gaan? Neem dan contact met ons op via: info@jong­bis­domhaarlem.nl. Wij kunnen dan met jou kijken naar moge­lijk­he­den om inge­deeld te wor­den bij een andere pa­ro­chie waar wel jon­ge­ren mee gaan.

 

Assisi 2018 - Ga jij ook mee?Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022See you in August 2023 Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap WereldjongerendagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose