Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Besturencursus 2018

Binnenkort van start

gepubliceerd: dinsdag, 23 januari 2018

Besturencursus 2018Ben jij actief in een Kerk­bestuur of Parochiële Caritas In­stel­ling (PCI) en wil je je kennis en vaar­dig­he­den verbe­te­ren? Of ben jij jong en nog niet bestuur­lijk actief en zou jij het vak van pro­fes­sioneel besturen wel onder de knie willen krijgen? Daarvoor biedt het bisdom een besturen­cur­sus aan door middel van vier zater­da­gen verspreid door het jaar.

Bovendien is het moge­lijk om (d.m.v. een opdracht) aan het einde van de cursus een cer­ti­fi­caat te behalen die wordt ondertekend door de Vrije Uni­ver­si­teit, het Bisdom en de KSBW. De Stich­ting KSBW neemt de kosten voor deze cursus geheel voor zijn reke­ning. Het kost jou dus niets.

Speciale uit­no­di­ging aan be­stuurs­le­den - eerste cursus­dag 24 maart

Net als het afgelopen jaar, is het ook moge­lijk om aan losse studie­da­gen deel te nemen. In het bij­zon­der nodigen wij be­stuurs­le­den uit voor de eerste cursus­dag op 24 maart.

Tijdens deze cursus­dag krijg je (o.a.) een pre­sen­ta­tie van mon­seig­neur J. Hendriks en T. van der Steen alge­meen econoom, met betrek­king tot de visie en het beleid van het bisdom. Het is inmiddels ruim een jaar gele­den dat de dio­ce­sane gespreks­no­ti­tie: “Kerk in een veran­der(en)de samen­le­ving” is ver­sche­nen. Graag kijken we terug over het afgelopen jaar, maar ook vooruit naar het ko­men­de jaar.

Pro­gram­ma

De studie­da­gen duren van 10.30 tot 16.00 uur. De dag kan – desgewenst – be­gon­nen wor­den met het bijwonen van een eucha­ris­tie­vie­ring om 9.45 uur in de kapel van het Juliana­kloos­ter. Per dag komen minimaal twee inlei­ders aan bod vanuit een ver­schil­lend vak­ge­bied. Je krijgt een lunch aan­ge­bo­den en kan bij een drankje nog even napraten met ‘collega-be­stuur­ders’.

Aanmel­dingen voor de cursus kunnen tot 5 maart gestuurd wor­den aan se­cre­ta­riaat@bisdomhaarlem-amster­dam.nl. Aanmel­dingen voor losse studie­da­gen dienen steeds uiter­lijk twee weken voor de be­tref­fen­de zater­dag ont­van­gen te zijn. Folders zijn op te vragen bij de heer Jerry Keuss: JKeuss@bisdomhaarlem-amster­dam.nl.

Details

data: zater­dag 24 maart 2018 - eerste cursus­dag
zater­dag 2 juni 2018
zater­dag 22 sep­tem­ber 2018
zater­dag 24 no­vem­ber 2018
tijd: 09.45 uur - Eucha­ris­tie­vie­ring in de kapel
10.30 tot 16.00 uur - Studie­dag
locatie: Dio­ce­saan Hei­lig­dom O.L. Vrouw ter Nood, Hoogeweg 65 te Heiloo
aanmel­den: se­cre­ta­riaat@bisdomhaarlem-amster­dam.nl (vóór 5 maart)
fol­ders: Jerry Keuss: JKeuss@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
of download hier de pdf
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose