Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Breed aanbod jongerenprogramma Stille Omgang ’09

Bisschop van den Hende spreekt tijdens SO-jongerenprogramma

gepubliceerd: woensdag, 28 januari 2009
Op zater­dag 21 maart 2009 vindt voor de 128ste maal de Stille Omgang plaats in Am­ster­dam.
Het Jon­ge­ren­pro­gramma is inmiddels uitgegroeid tot een natio­naal katho­liek jon­ge­ren­eve­ne­ment van formaat, dat elk jaar wordt bezocht door hon­der­den jon­ge­ren. Dit jaar bevat het SO-jon­ge­ren­pro­gramma opnieuw een gevarieerd aanbod van entertain­ment én ver­die­ping: Mgr. van den Hende, bis­schop van Breda, spreekt over het thema KRACHT! Ook het Breeze Mass Choir en jon­ge­ren­koor St. Victor uit Noordwijkerhout hebben hun mede­wer­king toegezegd.


Ver­die­ping

De bis­schop van Breda, mgr. van den Hende, zal op treffende wijze spreken over het thema KRACHT! Al tij­dens de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Sydney sprak hij begeesterd voor de jon­ge­ren over het thema ‘Hoop’; zijn bijdrage aan het SO-jon­ge­ren­pro­gramma is dan ook veelbelovend.

Muziek!

Er zal een Gospeloptre­den wor­den ver­zorgd door het Breeze Mass Choir. Bestaande uit een swingend koor en een solide band, zullen zij op 21 maart de sterren van de hemel spelen. Tijdens de eucha­ris­tie­vie­ring, waarin mgr. Punt, bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam voorgaat, wordt de muzikale onder­steu­ning ver­zorgd door het 25-koppige jon­ge­ren­koor St. Victor uit Noordwijkerhout.

Theater

Tijdens het SO-jon­ge­ren­pro­gramma word je middels een theater­voor­stel­ling ingewijd in de ge­schie­de­nis en ach­ter­grond van de Stille Omgang, tegen het prach­tige decor van het interieur van de Mozes & Aaronkerk.

Lopen van de Stille Omgang

Na de eucharistieviering en een moment van stille aanbidding, nadert het SO-jongerenprogramma zijn hoogtepunt: het gezamenlijk lopen van de Stille Omgang, door het centrum van Amsterdam. Afgesloten wordt met iets te drinken, in de Doopsgezinde kerk aan het Singel 452.

Mozes & Aaronkerk

Dat is de plek waar het jongerenprogramma zich zal voltrekken. De kerk is gelegen aan het Waterlooplein en is open om 19:15 uur. De kick-off van het programma zal zijn om 20:00 uur. Rond middernacht zullen we met elkaar de Stille Omgang lopen. De afsluiting is omstreeks 2:00 uur in de Doopsgezinde kerk.

Meer info?

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor overnachting, vervoer of heb je andere vragen?
De organisatie helpt je graag verder.

Kijk op www.stille-omgang.nl/jongeren, bel naar 06 3373 6985 of neem contact op met het Jongerenpastoraat van het bisdom Haarlem-Amsterdam, 023 5112 635. (Extra) flyers en posters van het SO-Jongerenprogramma kunnen aangevraagd worden via info@jongbisdomhaarlem.nl. Aanmelden gewenst via aanmelding@stille-omgang.nl Persinfo: T 06 3034 4812.

Tot ziens in Amsterdam op 21 maart!

Het SO-Jon­ge­ren­pro­gramma wordt elk jaar geor­ga­ni­seerd door een en­thou­siaste groep jon­ge­ren, onder verant­woor­de­lijk­heid van het Gezel­schap van de Stille Omgang en met onder­steu­ning van het Jon­ge­ren­pas­to­raat van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose